Diensten
Maand: Jaar:
januari 2020
Datum    Kerk    Tijd    Voorganger    Dienst    1e Collecte    2e Collecte    Uitgangscollecte    
05 01 2020     Remigiuskerk    10.00 uur    ds. Bos        Bloemendienst    Plaatselijk kerkenwerk    St. Regenboog    
12 01 2020     Remigiuskerk    10.00 uur    ds. Blanken    Ambtsdragers    Ronald Mc.Donald    Plaatselijk kerkenwerk    Onderhoudsfonds    
12 01 2020     De Bleijke    10.00 uur    ds. van Dorp        Ronald Mc.Donald    Plaatselijk kerkenwerk    Onderhoudsfonds    
17 01 2020     De Bleijke    18.30 uur    Pastoraatgroep    50 jaar Bleijke                
19 01 2020     Remigiuskerk    10.00 uur    ds. Blanken diaken Oude Groen dhr. v. Gijssel    Oecumenisch    Voedselbank    Oecumene    Vluchteligenwerk    
26 01 2020     Remigiuskerk    10.00 uur    mevr. Ruiterkamp        COEH    Plaatselijk kerkenwerk    Jeugdwerk JOP    
26 01 2020     Goede Herder Kapel    10.15 uur    ds. Blanken        COEH    Plaatselijk kerkenwerk    4-de-zondagcommissie    
26 01 2020     Vrijzinnig    10.30 uur    mevr. Hengeveld                    
31 01 2020     De Bleijke    19.00 uur    mevr. Momberg    Gedenken