Ons Huis, tf.nn.threadsol.com/fijof-best-cellphone-locate.php Algemeen
Ons Huis 50 jaar (2).
In het vorige artikel hebt u al iets kunnen lezen over het 50 jarig bestaan van “Ons Huis”, dat we op 1, 2 en 3 februari met een feestelijk weekend mogen vieren. Met veel plezier blik ik nog even met u terug in de tijd. Voor mij liggen een aantal krantenknipsels, waarin ik lees dat de plannen voor de bouw al dateren uit 1957. Met respect denken we terug aan, de pioniers die stad en land hebben afgelopen om de benodigde financiële middelen bij elkaar te krijgen, het bestuur dat de verantwoordelijkheid durfde te nemen tot de bouw van een gemeentecentrum met beheerders woning en het eerste beheerders echtpaar, Herman en Gerda Lubbers (van de köster). In de “Graafschapbode” van 30 januari 1969, lees ik de kop ”Herv. Gemeente- centrum te Hengelo officieel geopend”. In zijn openingstoespraak zei de voorzitter van de stichting dhr. Politiek: “Hoewel “Ons Huis” een duidelijke signatuur heeft, is het de wens van ons bestuur dat zoveel mogelijk alle inwoners van Hengelo de weg erheen weten te vinden”. En dat die inwoners de weg naar “Ons Huis” gevonden hebben moge inmiddels wel duidelijk zijn. Naast het gebruik voor vergaderingen van kerkelijke colleges en andere kerkelijke activiteiten hebben veel verenigingen in “Ons Huis” hun thuisbasis gevonden. Enkele jaren na de ingebruikname werd er een activiteiten commissie opgericht. Wat hebben we als commissie onderling en met het beheerdersechtpaar veel plezier gehad met de organisatie van diverse activiteiten, fancy fairs, bedrijfsschietwedstrijden en Koninginnedagen. En natuurlijk vergeten we niet de herinneringen aan “Disco 72” met het ”Discoteam Rotation.” Iedere veertien dagen draaien en iedere veertien dagen volle bak. Wat een geweldige tijd voor de jeugd van 13-15 jaar, die in de grotere discotheek “Invention” bij Concordia (voor 15 jaar en ouder) niet terecht kon, maar een waardig welkom vond in “Ons Huis”. Jammer dat na ruim 5 jaar “Disco 72” aan zijn eigen succes ten onder ging. Uit verschillende reacties die we nu binnenkrijgen merken we dat velen nog een fijne herinnering bewaren aan hun tienertijd. Jammer dat in de zomer van 1984 het echtpaar Lubbers, om gezondheidsredenen, afscheid moest nemen van “Ons Huis” en het stokje moest overgeven aan Joke en Wim van Dokkum. In een krantenknipsel van begin juli 1984 lees ik, dat meer dan 400, voor het merendeel “Hengelse mensen” de gelegenheid namen het echtpaar Lubbers te bedanken voor het vele werk dat ze verzet hebben. Ook was er gelegenheid om kennis te maken met het nieuwe beheerdersechtpaar, die veel succes en sterkte werden gewenst. Ons Huis heeft in de loop der jaren een aantal verbouwingen ondergaan. de laatste grote verbouwing vond plaats in 2010. Joke en Wim van Dokkum namen in 2008, na 24 jaar afscheid van “Ons Huis” en Mart en Ans Riethorst namen het stokje over. De beheerders woning werd opgeofferd en er kwam een professionele keuken met apparatuur. Mart was kok en ondernemer. Het was onmogelijk alleen uit het beheer een inkomen te verwerven. De combinatie “Ons Huis” en “Mart eten en drinken” was snel gesmeed en bleek een succesformule. Ook hier dreigde het succes een ondergang te worden toen de BEM (Bureau Eerlijke Mededingingen), meende dat “Ons Huis” niet aan alle eisen voldeed en eigenlijk geen bestaansrecht werd gegund. Zelfs het toenmalige college van B&W werd onder druk gezet door de BEM. Gelukkig heeft het bestuur, overtuigd van haar recht, de rug recht gehouden en heeft het gevaar juridisch weten te keren. Met “Ons Huis” hebben we in ons mooie dorp een goed gefaciliteerd ontmoetingscentrum dat de beschikking heeft over meerdere zalen, met moderne communicatie middelen en een prima keuken. “Ons Huis” heeft een moderne sfeervol ingerichte Aula die wordt gebruikt door Ruiterkamp Uitvaartverzorging. Met hen hebben we al jaren een uitstekende samenwerking. We zijn trots op ons Ontmoetingscentrum en daarom nodigen we u van harte uit voor ons jubileum weekend 1, 2 en 3 februari.
Home  |  Fotoalbum  |  Kerktelefoon  |  Archief  |  Links  |  Contact  |  Sitemap