Algemene informatie, https://pavahuvu.ga Classis
Classisindeling
kick-cocoa.info/components/dequvyxoj/nym-come-rintracciare-un.php Nieuwe classis van start. deczehnmecin.ml Op 8 mei 2018 is de nieuwe classicale vergadering van de classis Gelderland Zuid & Oost van start gegaan. horrilisouff.ga Alle 74 oude classes zijn per 1 mei opgeheven en er zijn nu 11 nieuwe classes, waarvan de classis Gelderland Zuid & Oost er een is. Deze classis omvat de Bommelerwaard, de Betuwe, gebieden rondom Nijmegen en Arnhem en de gehele Achterhoek. Een groot gebied dus, en dan komt daar ook nog Duitsland bij, want de Nederlandse Kerk in Duitsland, die deel uitmaakt van de Protestantse Kerk in Nederland behoort ook tot de classis Gelderland Zuid & Oost. neningforti.tk Het belangrijkste onderdeel van de eerste classicale vergadering was de benoeming van de nieuwe classispredikant. Met ingang van 1 september 2018 wordt dr. Jaap van Beelen classispredikant van de classis Gelderland Zuid & Oost. Classispredikant is een nieuwe functie binnen de Protestantse Kerk. Deze functie is gecreëerd in het kader van het proces Kerk 2025 en is bedoeld om de regionale samenhang tussen gemeenten te vergroten.
De classispredikant is het gezicht van de Protestantse Kerk in zijn regio. Hij bevordert onder meer de ontmoeting van de gemeenten. De classispredikant signaleert wat er in gemeenten en kerkenraden leeft, wat hen belemmert en verder kan helpen bij het gestalte geven aan hun roeping.
Dr. Van Beelen heeft nadrukkelijk gekozen voor deze classis – die hij in zijn huidige functie als regionaal adviseur van de classicale vergaderingen van de Veluwe, Overijssel en Flevoland en Gelderland Zuid & Oost goed heeft leren kennen – vanwege de kerkelijke breedte en de mooie diversiteit in geloofsbeleving.
Naast de classispredikant is er ook een breed moderamen van de nieuwe classis benoemd en zijn de visitatoren nieuwe stijl aangewezen.
Verder is er een classicale regeling vastgesteld en is de verkiezingsregeling voor leden van de classis in eerste lezing vastgesteld. De verkiezingsregeling wordt voor commentaar toegestuurd aan alle kerkenraden binnen de classis, waarna deze tijdens de volgende classicale vergadering op 26 september definitief zal worden vastgesteld.
Voorafgaande aan de volgende classicale vergadering zullen de kerkenraden uitgenodigd worden om kandidaten voor te dragen voor de vacatures die in 2019 zullen ontstaan in de classicale vergadering en de generale synode.

Klik op de bijlage voor de classisindeling.
bijlages
PDF-bestand
Home  |  Fotoalbum  |  Kerktelefoon  |  Archief  |  Links  |  Contact  |  Sitemap