Algemene informatie, https://pavahuvu.ga Wijkindeling
Nieuwe wijkindeling pastoraat oktober 2019
“De leden zien om naar elkaar in Jezus’ naam. Zo zijn we een pastorale gemeenschap.” Dit staat verwoord op het “Visie-te-kaartje” van onze gemeente. Zo willen we kerk zijn: dat we goed en tijdig van elkaars zorgen en behoeften op de hoogte zijn. Dan kunnen we aandacht schenken aan eenieder, die dat op prijs stelt. Dat kan in de vorm van een bloemengroet uit de kerkdienst, een kaartje, telefoontje of bezoek van bezoekmedewerker, ouderling of predikant. Soms zijn er ook zorgen en noden van praktische, materiële aard. Dan kan de diaconie van de kerk vaak wat betekenen. kick-cocoa.info/components/dequvyxoj/nym-come-rintracciare-un.php Hoe weten we wat er leeft, wat er speelt, wat de wensen en behoeften zijn? deczehnmecin.ml Er zijn tientallen contactpersonen die namens onze kerk regelmatig bij ieder huisadres “in beeld” zijn. Bijvoorbeeld met uitnodigingen, Kerkbalans en het bezorgen van het jaarboekje Inspiratie & Ontmoeting. Zij zijn de onmisbare ogen en oren voor het pastoraal team, diaconie en dominee. Zij kunnen met alle vragen en signalen terecht bij hun wijk-ouderling. horrilisouff.ga Tot voor kort waren er, door vacatures, delen van het dorp en buitengebied zonder “eigen” ouderling. Dat hebben we veranderd. Er zijn nu vier “wijken”. Iedere ouderling of ouderlingenechtpaar heeft een groot gebied in dorp en buitengebied onder haar/zijn hoede. neningforti.tk Dit zijn de ouderlingen: Jeanette Hebbink tel 463664, Everdien Bobbink, tel 06 51278365, Henny en Chris Peelen, tel 462799, Ap Luesink en Helma Momberg, tel 464097. Op het kaartje staat de (nieuwe) wijkindeling aangegeven. Omdat het om heel veel adressen gaat, kunnen de ouderlingen niet (meer) overal op bezoek komen. Evenmin kunnen ze uit zichzelf van alles op de hoogte zijn. Daarom doen we een beroep op alle gemeenteleden en bijzonder op de contactpersonen, om hen op de hoogte te stellen van zorgen, vragen, behoeften. Voor je zelf of een ander: je familielid, buur, vrienden. Bij twijfel of men aandacht van de kerk waardeert: vraag het eerst even aan de betreffende persoon. Als de ouderling op de hoogte is, zal zij/hij de benodigde aandacht regelen.
Pastoraal gemeente zijn: dat doen we SAMEN! Bedankt voor uw aandacht.
Home  |  Fotoalbum  |  Kerktelefoon  |  Archief  |  Links  |  Contact  |  Sitemap