Kerkenraad, https://pavahuvu.ga Algemeen
God schijnt altijd genoeg licht op je pad om de volgende stap te zetten
Voor het artikel van Cisca de Kreek en de uitnodiging voor het afscheid van Aleida Blanken klik op de bijlage.
lees meer...
Waarnemend predikant ds. J. Mol
Wij zijn dankbaar dat wij u mogen berichten dat voor de periode dat wij vacant zijn, ds. Joop Mol (met emeritaat) uit Gaanderen zich bereid heeft verklaard, om met ingang van 1 maart 2020, ons bij te staan met het verrichten van hulpdiensten voor ongeveer 3 tot 4 dagdelen per week. Op 29 januari jl. heeft ds. Joop Mol zich persoonlijk voor...
lees meer...
Ambtsdragers
Zondag 12 januari, de vertrekkende diakenen Hans Lubbers en Bert Wierenga, de herbevestigde kerkrentmeester Geert Hiddink en de nieuw bevestigde ouderling met speciale taak “Goede Herder Kapel” Gerda Wisselink. En misschien toekomstig kerkenraadslid Bas Wiggers?
lees meer...
Zondag 9 juni 2019: Geef het vuur door!
Op deze eerste Pinksterdag mochten we drie mensen bedanken, die lange tijd ambtsdrager zijn geweest. Mimi Garrits was 12 jaar diaken, Johan Politiek was 8 jaar diaken en Rinie Disbergen was 12 jaar ouderling-scriba. Rinie Disbergen ontving daarbij een bijzondere onderscheiding vanuit de landelijke Protestantse Kerk. De draaginsigne werd haar opg...
lees meer...
Vraaggesprekje met komende en gaande scriba
Binnen het kerkelijk gebeuren is er in juni 2019 het één en ander veranderd. Zo hebben we op 9 juni afscheid genomen van mensen die lange tijd hun beste beentje hebben voorgezet in onze kerkelijke gemeente: Mimi Garrits en Johan Politiek, alle twee diaken. Maar ook is het heel plezierig te kunnen melden dat Everdien Bobbink bevesti...
lees meer...
Afscheid en verwelkoming 9 juni 2019
Wisseling van de “wacht” op een heel belangrijke post in de kerkenraad deze maand. Rinie Disbergen stopt na een periode van drie ambtstermijnen, dat is twaalf jaar, met haar taak als scriba. De scriba, zeg maar secretaris van de kerkenraad en de gemeente, heeft de meest omvangrijke taak binnen de kerkenraad. We kregen de afgelopen ma...
lees meer...
Visie-te-kaartjes
In de gemeentevergadering op 2 juni hopen wij ze te presenteren: de visie-te-kaartjes van de Protestantse Gemeente. Ja, u leest het goed: een kleine woordspeling van “Visitekaartjes” en “Visie”. Het visie-te-kaartje is een tastbaar resultaat van een serie gesprekken die we in de gemeente en in de kerkenraad hebben gevoerd...
lees meer...
Vanuit de kerkenraad april 2019
De kerkenraadsvergaderingen worden beurtelings door 4 kerkenraadsleden geleid, zolang we geen “vaste” voorzitter hebben. Dat gaat prima!
Maar dat wil niet zeggen, dat we nu wel zonder kunnen... Een voorzitter heeft een belangrijke functie binnen het geheel, geeft leiding, is verbindend, invoelend, aanspreekpunt, toch wel &ldquo...
lees meer...
Avondmaal in de kerk en thuis
Onlangs kwam het even ter sprake in ons ouderlingen overleg. De viering van de Maaltijd van de Heer, ofwel het Avondmaal. Zo’n 6-7 keer per jaar beleven we in de Remigiuskerk een zogeheten “lopende viering”. Allen die in de kerk aanwezig zijn, zijn genodigd om naar de Tafel te lopen, waarnaast de diakenen en voorganger staan me...
lees meer...
Wouter Bos overleden
Vanuit Zelhem bereikte ons het bericht dat op 15 maart Wouter Bos is overleden. Wouter was een van de organisten in onze Remigiuskerk vanaf 2014. Hij repeteerde ook een aantal keren met de cantorij bij (ziekte)vervanging van Hans Versloot. Om gezondheidsredenen moest hij in de zomer van 2018 stoppen. Op 8 juli 2018 hebben de gemeentes van Zelhem...
lees meer...
Regenboogvlag aan de toren
In het weekend van 12 en 13 januari 2019 wappert aan onze toren de regenboogvlag. De kerkenraad wil met dit gebaar laten zien, dat we van harte gastvrij kerk zijn in Hengelo. Wij onderschrijven hiermee wat de scriba van de Protestantse Kerk in Nederland zegt over de Nashville-verklaring. Deze “is theologisch eenzijdig en gesloten en pastor...
lees meer...
Wij hebben jou nodig!
Klik op de bijlage.
lees meer...
Afscheid van Albert Visscher als voorzitter van de Kerkenraad.
Ja, het is een feit, na acht jaar de kerkenraad te hebben (be)geleid, heeft Albert Visscher besloten de voorzittershamer neer te leggen. Daarom maar eens met hem in gesprek.

Wat houdt dat nu in, voorzitter van ‘de kerk’.
Natuurlijk geef je leiding aan de kerkenraad, maar bedenk wel, het is anders als bij een ...
lees meer...
Essentietrainingen (vervolg)
Na drie avonden merken we nu al dat het ons helpt! Inmiddels hebben we de kernvraag, het waarom, met ons allen beantwoord: namelijk “dat ieder kind en elke jongere Jezus leert kennen en zijn liefde voelt”. Als je dat goed op je laat inwerken, merk je ook hoe belangrijk dat is en hoe je van daaruit verder kunt met de vragen ‘hoe...
lees meer...
Positief regeerakkoord ledenadministratie.
Begin 2017 jaar is een oproep gedaan door de PKN om te protesteren tegen het voorgenomen besluit van de overheid om de SILA-regeling op te heffen. Dat zou betekenen, dat de kerken geen adreswijzigingen meer zouden doorkrijgen via de burgerlijke gemeenten, met als gevolg dat leden uit het oog verloren raken.
Ook onze kerk heeft meegedaan. Ve...
lees meer...
Essentie trainingen
Jeugd en jongeren zijn erg belangrijk, overal, maar zeker ook binnen kerk. Dat bleek nogmaals toen aan kerkleden is gevraagd wat zij belangrijk vinden voor de ‘kerk van de toekomst’. De drie punten die het meest naar voren kwamen zijn: Omzien naar elkaar, Het Woord van God uitgelegd krijgen en Jeugd, Jongeren en ouders met kinderen. ...
lees meer...
Bezoekwerk nieuwe stijl per 1 maart 2017
In onze gemeente kenden we twee soorten bezoekwerk: het ouderenbezoekwerk (vanuit de diaconie) en het pastoraal bezoekwerk (vanuit de ouderlingen). Het omzien naar elkaar is één van de waardevolle aspecten binnen het kerk-zijn.
Het bezoekwerk is op zich prima geregeld. Toch merken we de laatste jaren soms wat verwarring en is...
lees meer...
Kerk anno 2016 en daarna (8)
De taakgroep is aan het werk met de uitkomsten van de gespreksavonden. Het tellen van de pictogrammen, hoe vaak een item is genoemd, is niet zo lastig. De opmerkingen die daarnaast gemaakt en opgeschreven zijn, willen wij zeker ook meenemen.
Al deze informatie brengen wij samen, rubriceren wij, om vervolgens te komen tot een samenvatting. ...
lees meer...
Bijbelquiz 2 november 2016
Dat de Bijbel je ook aan het lachen brengt, bleek woensdagavond 2 november in Ons Huis. Zo’n 25 gemeenteleden waren naar de gemeente-avond gekomen, die in het teken stond van de NBG Bijbelquiz “De Bijbel dichtbij”. De vragen werden ondersteund door leuke filmpjes en de Bijbel bleek weer eens veel raakvlakken te hebben met actue...
lees meer...
Bijbelzondag 30 oktober 2016
kick-cocoa.info/components/dequvyxoj/nym-come-rintracciare-un.php Jouw mening: Wat betekent de Bijbel voor mij?
We vieren de Bijbel op zondag 30 oktober, Nationale Bijbelzondag. In de kerkdienst willen we graag delen, wat de Bijbel betekent voor u en jou persoonlijk. Daarom liggen er in de kerk invulstrookjes met de volgende vragen:
“Het mooiste Bijbel VERHAAL vind ik: &he...
lees meer...
Samenlees Estafette
Op zondag 30 oktober starten we de Samenlees Estafette, met het overhandigen van de Samenlees Bijbel aan een gezin tijdens de kerkdienst. Vorig jaar verscheen de Samenlees Bijbel. Een uitgave van het Nederlands Bijbelgenootschap van de Bijbel in Gewone Taal (die vertaling kwam in 2014 uit) in een prachtig, kleurrijk boek, bedoeld voor kinderen v...
lees meer...
Kerk anno 2016 en daarna (7)
deczehnmecin.ml Samen Kerk.
De kerkgemeenschap kun je vergelijken met een kerkgebouw. Een kerkgebouw bestaat uit duizenden stenen. Elke steen heeft zijn eigen plaats en functie. Sommige stenen zijn onzichtbaar, die zitten in het fundament. Zij dragen alles en geven stevigheid. Andere stenen zijn zichtbaar, sommige binnen, andere buiten, de...
lees meer...
Kerk anno 2016 en daarna (6)
Wanneer ik dit schrijf, zijn in Rio de Olympische Spelen begonnen. Het belangrijkste bij de Olympische Spelen is niet het winnen maar het deelnemen. En toch zien wij op TV wedstrijden waarbij het winnen, de eindstand het belangrijkste is. Daarnaast hoor je in interviews dat sporters het een eer vinden om voor hun land te mogen uitkomen op de Spe...
lees meer...
Kerk anno 2016 en daarna (5)
Hebt u meegedaan met de gesprekken over wat kerk zijn voor u en jou inhoudt? De keren die ik heb mogen meemaken waren heel inspirerend. Luisteren naar elkaar om te horen wat bij de ander leeft. Wat belangrijk gevonden wordt. Je spreekt met elkaar over gemeente-zijn, over dat wat je samen bindt. Daar zijn we samen kerk. Stamelend naar woorden zoe...
lees meer...
Kerk anno 2016 en daarna (4)
Naast de landelijke kerk is er ook in de classicale vergadering Achterhoek West gesproken over het kleiner worden van de kerken. Er is een project gestart met de naam: de Vrijblijvendheid Voorbij. Hierin wil de classis een weg zoeken om samen de uitdaging die we als kerk van Christus hebben aan te gaan. Er is verandering op komst. Om in die...
lees meer...
Verhuizing
Meer dan 40 jaar was het huis aan Fokkinkweg 16 pastorie van de Hervormde en later Protestantse Gemeente. Het huis werd rond 1973 gebouwd, nadat eerder de nieuwe twee-onder-een-kappers aan de dorpszijde van de straat al waren bewoond door toen nog jonge gezinnen. Tientallen jaren zou het een hechte en op elkaar betrokken buurt zijn en dat is het...
lees meer...
Kerk anno 2016 en daarna (3)
Hebt u al meegedaan? Hebt u al pictogrammen uitgezocht? Twaalf kleine afbeeldingen en er daar drie van uitzoeken die volgens u met gemeentezijn te maken hebben. Daar begint, na een korte inleiding, het gesprek over de kerk van de toekomst mee. Wat vind je belangrijk, wat is de kern? Zo in gesprek zijn, elkaar vertellen wat geloven is, wat je gra...
lees meer...
PKN synode 21 tot 23 april 2016
horrilisouff.ga Belangrijke en spannende synode.
In de media vergeleken sommigen de PKN synode van 21 tot 23 april met de kerkhistorische gebeurtenissen van 1816, toen Koning Willem 1 het “Algemeen Reglement voor het bestuur der Nederlandsche Hervormde Kerk in het Koningrijk der Nederlanden” had laten opstellen en de kerk dit g...
lees meer...
Kerk anno 2016 en daarna (2)
Op 9 maart 2016 is de aftrap gegeven van de gesprekken met groepen in de gemeente om na te denken over kerk-zijn anno 2016. In vier groepen is er die avond gesproken over gemeente-zijn. Ieder kreeg eerst een vel met pictogrammen en de vraag om er drie uit te kiezen die belangrijk zijn of de kern zijn van ons kerk-zijn. Daarna werd gevraagd om je...
lees meer...
Kerk anno 2016 en daarna.
De kerk is niet meer het middelpunt van de samenleving. Wat is de toekomst van de kerk? Binnen de PKN wordt hierover nagedacht. Er is een brochure geschreven met de titel: Kerk 2025: Waar een Woord is, is een weg. Antwoorden worden niet gegeven. We hebben een weg te gaan, een weg met veranderingen. Veranderen hoort bij kerkzijn. Je moet dan echt...
lees meer...
Na het vertrek van ds. Christien Ferrari
Tijdens de gemeenteavond in april is er uitgebreid gesproken over de toekomst van de kerk in Hengelo. We hadden toen net gehoord dat ds. Ferrari een beroep zou gaan aannemen. Intussen zijn alle formaliteiten geregeld en hebben we vanaf 1 augustus te maken met een vacature die we niet volledig kunnen en mogen invullen. De kerkenraad heeft nog onv...
lees meer...
Afscheid van ds. Christien Ferrari 5 juli 2015
Op zondag 5 juli zullen we als Protestantse Gemeente van Hengelo afscheid nemen van ds. Christien Ferrari, haar man Uriël, en hun kinderen Camille en Vincent. De kerkdienst, waarin zij zelf zal voorgaan, begint om 14.00 uur. Na de dienst bent u van harte uitgenodigd in Ons Huis. Het nemen van afscheid gaat ook nog gepaard met het vieren van...
lees meer...
Afscheid en herbevestiging van ambtsdragers 21 juni 2015
De dienst van 21 juni zal in het teken staan van afscheid en herbevestiging van ambtsdragers. Hermien Hiddink, Gerrit Wentink en Heidi Glastra nemen afscheid, zij hebben zich jarenlang ingezet in de kerkenraad en ook vanaf deze plek willen wij hen heel hartelijk danken voor hun betrokkenheid en inzet als ouderling, diaken en kerkrentmeester. Hee...
lees meer...
Beroepen naar Joure (Friesland).
Op de gemeenteavond van 8 april 2015 heb ik het al aangekondigd: dat er een beroep op mij zou worden uitgebracht door een andere gemeente. Al vanaf december waren er eerste contacten: het schrijven van een brief met cv, dan een eerste gesprek met de beroepingscommissie, er is twee keer een hoorcommissie geweest in maart en uiteindelijk kwam ...
lees meer...
Kerk op weg naar 2025
neningforti.tk Behoefte aan verandering.
Misschien hebt u erover gelezen en gehoord in de media in februari/maart 2015. De uitslag van de PKN enquête onder kerkleden en ambtsdragers. Misschien hebt u zelf ook meegedaan. In onze gemeente zijn we ook in gesprek over de “toekomst”, onze keuzes en koers. Daarom geef ik u gra...
lees meer...
Maart 2015
Graag nodigen wij u/jou van harte uit namen te noemen van gemeenteleden om voor te dragen als (jeugd)ouderling, diaken of kerkrentmeester. Zou u/jij het zelf leuk vinden om als ambtsdrager mee te doen bij ons in de kerkenraad en in de gemeente, neem dan ook even contact op!
Voor meer informatie: Rinie Disbergen (scriba), tel. 0575-460404, e...
lees meer...
Home  |  Fotoalbum  |  Kerktelefoon  |  Archief  |  Links  |  Contact  |  Sitemap