Kerkenraad, https://pavahuvu.ga Bijeenkomsten 2020
Extra kerkenraadsvergadering 17 februari 2020
kick-cocoa.info/components/dequvyxoj/nym-come-rintracciare-un.php Uitnodiging voor gemeenteleden. deczehnmecin.ml In januari heeft u in Klokgeluiden kunnen lezen, dat we achter de schermen druk bezig zijn met voorbereidende werkzaamheden die nodig zijn om een nieuwe predikant te mogen beroepen en om voor de tussenliggende periode een passende oplossing te vinden. horrilisouff.ga Eind januari neemt de Kerkenraad daarover een aantal besluiten. neningforti.tk Op 17 februari is er een extra kerkenraadsvergadering ingelast in verband met het profiel van de predikant welke moet worden vastgesteld. Wij vinden het belangrijk om uw stem hierin te horen. Want welke eigenschappen en kwaliteiten vindt u belangrijk waarover de nieuwe predikant moet kunnen beschikken? Op die avond kunt u ook namen doorgeven van predikanten waarvan u denkt: dat is een geschikte kandidaat voor onze gemeente. Daarom nodigen wij u van harte uit om bij het eerste deel van onze vergadering aanwezig te zijn, vanaf 19.30 uur tot ca. 20.00 uur in Ons Huis. Daarna gaat de vergadering van de kerkenraad in besloten kring verder om na te denken over de samenstelling van de beroepings- en hoorcommissie.

Voortgang.
Een nieuwe predikant zoeken en vinden als gemeente is heel wat. Het is soms een lange weg maar ook een intensieve en leerzame periode. Belangrijk is om die hele weg elkaar op de hoogte te blijven houden. Daarom gaat het moderamen u elke 3e zondag van de maand, na de kerkdienst ca. 11.15 uur, tijdens het koffiedrinken, informeren over de stand van zaken. Als er niets te melden valt, want dat kan natuurlijk ook, wordt dat gelijk bij de afkondiging vermeld. Voor de maand februari is er een uitzondering gemaakt, dan is het niet de 3e maar de 4e zondag, dus op 23 februari.

Namens de kerkenraad,
Mw. P.F. de Kreek-Wildvank,
scriba.
Home  |  Fotoalbum  |  Kerktelefoon  |  Archief  |  Links  |  Contact  |  Sitemap