Kerkenraad, https://pavahuvu.ga Ouderlingen
Nieuwe wijkindeling pastoraat oktober 2019
“De leden zien om naar elkaar in Jezus’ naam. Zo zijn we een pastorale gemeenschap.” Dit staat verwoord op het “Visie-te-kaartje” van onze gemeente. Zo willen we kerk zijn: dat we goed en tijdig van elkaars zorgen en behoeften op de hoogte zijn. Dan kunnen we aandacht schenken aan eenieder, die dat op prijs stelt. D...
lees meer...
Avondmaal in de kerk en thuis
Onlangs kwam het even ter sprake in ons ouderlingen overleg. De viering van de Maaltijd van de Heer, ofwel het Avondmaal. Zo’n 6-7 keer per jaar beleven we in de Remigiuskerk een zogeheten “lopende viering”. Allen die in de kerk aanwezig zijn, zijn genodigd om naar de Tafel te lopen, waarnaast de diakenen en voorganger staan me...
lees meer...
Bezoekwerk nieuwe stijl per 1 maart 2017
In onze gemeente kenden we twee soorten bezoekwerk: het ouderenbezoekwerk (vanuit de diaconie) en het pastoraal bezoekwerk (vanuit de ouderlingen). Het omzien naar elkaar is één van de waardevolle aspecten binnen het kerk-zijn. neningforti.tk Het bezoekwerk is op zich prima geregeld. Toch merken we de laatste jaren soms wat verwarring en is...
lees meer...
Verloting Paaskaars 23 april 2015
Tijdens het ouderlingenberaad op 23 april is de Paaskaars verloot. Er hebben 26 mensen aangegeven, dat zij graag in het bezit hiervan zouden komen. Christien had de eer om, uit 26 opgevouwen briefjes met namen, er eentje uit te halen. De gelukkige is Hermien Hiddink. En het is zo leuk, dat we elk jaar kunnen zeggen: wat fijn, dat juist hij of zi...
lees meer...
Paaskaars
In het ouderlingenberaad van 12 mei 2014 hebben we de paaskaars verloot onder de 30 liefhebbers. De gelukkigen deze keer zijn Dick en Janny Memelink. Beiden dragen de liturgie een warm hart toe, zoals in de liturgische werkgroep en het liturgisch bloemschikken. Dick heeft er zelfs jarenlang voor gezorgd, dat de paaskaars werd binnengedragen in d...
lees meer...
Pastoraal bezoek.
Zoals u weet, verzorgen naast de predikanten ook de ouderlingen en de pastoraal bezoekers het pastoraat (het omzien naar elkaar) in de gemeente. De pastoraal bezoekers brengen een aantal gemeenteleden regelmatig een bezoekje. Dit kan leiden tot een heel goede en vertrouwde band onderling. Dat is ook de reden, waarom het soms voor kan komen, dat ...
lees meer...
Vragenformulier
Gelijktijdig met de actie Kerkbalans 2013 hebt u een vragenformulier ontvangen met enkele vragen rond pastorale aandacht, het aanbod vanuit de kerk en of u misschien ook de kerk iets te bieden hebt op niet-materieel gebied. Wij waren aangenaam verrast door het grote aantal ingevulde formulieren! Er hebben 265 personen de moeite genomen om t...
lees meer...
Pastoraal bezoekers
In de Pinksterdienst op 27 mei 2012 zijn naast het afscheid en (her)bevestiging van ambtsdragers ook nieuwe pastoraal bezoekers benoemd:
Dhr. en mevr. Henk en Miep Bosman-Bogchelman, Vordenseweg 80a;
mevr. Janke Meeske-Bakkeren, Hoge Slagdijk 3;
mevr. Hanny Meulenbrugge-Dimmendaal, Sarinkdijk 23;
mevr. Mieke Norde-Barink, Bos...
lees meer...
Werkplan ouderlingen 2010-2011
- Om het contact tussen ouderlingen en contactpersonen te bevorderen, worden “huiskamerbijeenkomsten” per wijk georganiseerd m.i.v. 2011.
- In voorjaar en najaar zullen thema-avonden worden gehouden rondom een specifiek onderwerp, waarvan de eerste avond op 17 maart 2011.
- Ouderlingen willen in overleg met diaconie aanwezi...
lees meer...
Ouderlingen

kick-cocoa.info/components/dequvyxoj/nym-come-rintracciare-un.php Pastorale zorg is het omzien naar gemeenteleden en naar elkaar.
Naast de vieringen is het een kernactiviteit in de gemeente.
Ouderlingen verzorgen een stukje pastorale zorg en bezoeken de gemeenteleden, in samenwerking met de predikanten en de contactpersonen.

horrilisouff.ga

deczehnmecin.ml Ouderling-scriba:
mevr. W.E. Disbergen-Seinhorst, Varsselse...

lees meer...
Home  |  Fotoalbum  |  Kerktelefoon  |  Archief  |  Links  |  Contact  |  Sitemap