Kerkenraad, https://pavahuvu.ga Diakenen
Nieuws mei 2020
kick-cocoa.info/components/dequvyxoj/nym-come-rintracciare-un.php Gebak Bleijke.
De diaconie heeft gebak laten bezorgen voor de interne bewoners en verzorgers van de Bleijke. Dit is met de Pasen gedaan als attentie in de moeilijke corona periode.

deczehnmecin.ml 75 Plus.
De gezellige middag voor ouderen van 75 plus wordt doorgeschoven naar volgend jaar.

lees meer...
Broodlevering Muldersfluite 21 mei 2020 afgelast i.v.m. de Coronacrisis.
horrilisouff.ga Het verhaal.
Traditionele broodweging op Hemelvaartsdag bij de Muldersfluite aan de Zelhemseweg tussen Hengelo en Zelhem.
Sinds 1529, mogelijk nog veel eerder, mochten de bewoners van de toenmalige Markegronden, het Gooy en Dunsborg en op de Zellemmer- Hattemermarke, plaggen steken. Dit op voorwaarde dat ze ja...
lees meer...
Pakketten voor de voedselbank
Bij deze wil ik iedereen bedanken die weer heeft mee gespaard voor de gratis PLUS boodschappenpakketten. Dit keer heb ik 8 pakketten kunnen overhandigen aan de voedselbank Hengelo/Zelhem.
Het blijft nog steeds nodig. Op dit ogenblik zijn er zelfs 39 huishoudens die hulp nodig hebben.
Voedsel en kleding kunnen vrijdags 's morgens gebrac...
lees meer...
Jaarrekening 2019
Voor de jaarrekening klik op de bijlage.
lees meer...
Begroting 2020 Diaconie en Kerkrentmeesters.
Op de kerkenraadsvergadering van 27 november 2019 is zowel de begroting van de Diaconie als van de Kerkrentmeesters besproken en goedgekeurd. Inmiddels zijn beide begrotingen ook goedgekeurd door de CCBB (Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken Gelderland).

U heeft de mogelijkheid de begrotingen in te zien tot 28 febru...
lees meer...
Kerstattenties
In december hebben we met de vrijwilligers weer de kerstattenties In december hebben we met de vrijwilligers weer de kerstattenties verzorgd. Zo hebben we op vrijdagavond ongeveer 300 attenties ingepakt en op zaterdag 21 december rondgebracht. Het was weer gezellig en de reacties zijn altijd positief.
Zonder alle vrijwilligers hadden we het...
lees meer...
Sparen voor voedselbank t/m 1 februari 2019
neningforti.tk Boodschappenpakketten.
De PLUS heeft dit jaar weer een actie: gratis boodschappenpakket t.w.v. € 50,00. De actie is 27 oktober gestart en duurt tot en met 1 februari, waarna volle kaarten nog t/m 15 februari kunnen worden ingeleverd. Er wordt door ons gespaard voor de voedselbank Hengelo/Zelhem e/o.
Bakjes voor de...
lees meer...
IKA Vakantie 2020
De IKA, Interkerkelijke vakantieweken Achterhoek en Liemers, verzorgt enkele weken per jaar vakantieweken in Lunteren, Lemele en Doorn. Deze vakantieweken zijn vooral voor mensen die niet zonder “zorg” of begeleiding op vakantie kunnen, ongeacht hun leeftijd. Dit geldt ook voor echtparen waarvan één van de partners zorg...
lees meer...
Kerstattenties 2019
Het is alweer de tijd om aan de kerstattenties te denken, die door en met de gemeente ingepakt en rondgebracht worden.

Op vrijdag 20 december vanaf 19.00 uur worden de attenties ingepakt. De locatie is zoals altijd “Ons Huis” aan de Beukenlaan.

Op zaterdag 21 december worden vanaf 10.00 uur de kerstattenties ron...
lees meer...
Inzamelingsactie voor de voedselbank
Van 11 t/m 18 november 2019.
De voedselbank in Zelhem verstrekt wekelijks ruim 35 voedselpakketten in de gemeente Bronckhorst. Het gaat hierbij om basispakketten, aangevuld met aardappelen. Sinds kort stelt de diaconie elke week een bedrag beschikbaar om ook verse groenten en fruit toe te voegen aan het voedselpakket. Voor ...
lees meer...
Opbrengst Sam’s Kledingactie
De kledinginzamelactie op 27 en 28 september 2019 heeft 480 kilo textiel en schoenen opgeleverd. Daarmee zijn we ontzettend blij. Heel hartelijk bedankt voor uw inzet.
Door uw gift hebben we weer veel mensen kunnen voorzien van goede kleding en schoeisel en hebben velen weer hoop op een betere toekomst. Ook kunnen we met de opbrengst een pr...
lees meer...
Kledinginzameling 27 en 28 september 2019
Najaarsactie Sam’s Kledingactie bestemd voor Jemen.
Ieder voorjaar en najaar organiseert Sam’s Kledingactie een aantal speciale landelijke actiedagen, om zo extra veel kleding op te kunnen halen voor het goede doel. Deze keer is er gekozen voor humanitaire hulp aan Jemen.
Actiedag in Hengelo.
lees meer...
Afscheid
In de Pinksterdienst van 9 juni 2019 hebben we afscheid genomen van twee diakenen, Mimi Garrits en Johan Politiek. Geruime tijd hebben zij aan het ambt invulling gegeven. Mimi 12 en Johan 8 jaar, allebei met volle inzet en allebei op eigen wijze, gebruik makend van hun talenten en kennis van zaken.
Het diaconaat heeft betrekking op velerle...
lees meer...
Focus op de wereld.
Op 15 maart 2019 raasde cycloon Idai over Mozambique, Malawi en Zimbabwe. De wervelstorm ging gepaard met golven van 6 meter hoogte en zorgde voor enorme overstromingen. Zeker 3 miljoen mensen zijn getroffen, meer dan 750 mensen zijn overleden en meer dan 500.000 mensen zijn dakloos geraakt. Het zwaarst getroffenen zijn mensen in afgelegen gebie...
lees meer...
Jaarrekening 2018
Voor de jaarrekening, onder voorbehoud van goedkeuring door de kerkenraad, klik op onderstaande links.
lees meer...
Nieuws april 2019
Gezellige middag 75+.
23 April a.s. wordt er weer een gezellige middag georganiseerd door de diaconie.
Iedereen die dit jaar 75 wordt of ouder is, heeft een uitnodiging gehad of krijgt deze binnenkort. Een educatieve boswachter van Gelders Landschap en Kastelen neemt ons mee in woord en beeld door onze mooie provincie....
lees meer...
Avondmaal in de kerk en thuis
Onlangs kwam het even ter sprake in ons ouderlingen overleg. De viering van de Maaltijd van de Heer, ofwel het Avondmaal. Zo’n 6-7 keer per jaar beleven we in de Remigiuskerk een zogeheten “lopende viering”. Allen die in de kerk aanwezig zijn, zijn genodigd om naar de Tafel te lopen, waarnaast de diakenen en voorganger staan me...
lees meer...
Sam's Kledingactie.
De diaconie heeft een bedankje ontvangen voor het ingezamelde textiel en speelt dat graag door.

Klik op "lees meer" en dan op de foto.
lees meer...
IKA vakantieweken 2019
De IKA, Interkerkelijke vakantieweken Achterhoek en Liemers, verzorgt enkele weken per jaar vakantieweken. In 2019 als volgt:
11 t/m 18 mei - Het Bosgoed, Lunteren. Circa 40 gasten.
1 t/m 8 juni - Nieuw Hydepark, Doorn. Circa 40 gasten.
25 t/m 31 mei - De Imminkhoeve Hallehuis, Lemele. Circa 20 gasten.
7 t/m 13 sept. - De Imm...
lees meer...
Kerstattenties 2018
Het is alweer de tijd om aan de kerstattenties te denken, die door en met de gemeente ingepakt en rondgebracht worden.
Op vrijdag 14 december vanaf 19.00 uur worden de attenties ingepakt. De locatie is zoals altijd “Ons Huis” aan de Beukenlaan.
Op zaterdag 15 december worden vanaf 10.00 uur de kerstattenties rondgebracht. D...
lees meer...
Sulawesi
Enige tijd geleden is Sulawesi getroffen door rampzalige aardbevingen en een tsunami. De protestantse kerken zijn al decennia lang betrokken met bewoners en kerken van Sulawesi. De ramp die hen treft, treft daarom ook ons. De samenwerkende hulporganisaties (Giro555) slaan de handen ineen om hulp te bieden. In eerste instantie wordt er voor drink...
lees meer...
Begroting 2019
Voor de begroting klik op de bijlage.
lees meer...
Inzamelingsactie 5 en 6 oktober 2018
Sam’s Kledingactie gaat door met de opbouw van onderwijs in de Centraal Afrikaanse Republiek.

Sam’s Kledingactie in Udenhout heeft voor het komend najaar, in samenwerking met hulporganisatie Mensen
in Nood van Cordaid, een nieuw doel uitgekozen. De opbrengsten van de ingezamelde kleding gaat voor de ...
lees meer...
SAMENLOOP VOOR HOOP BRONCKHORST 2018
Prachtig, ontroerend, verbindend, indrukwekkend, emotioneel, vriendschap, saamhorigheid, speciaal, feest, etc., etc.… Wij komen woorden tekort om te omschrijven hoe we de Samenloop voor Hoop beleefd hebben. Wij hebben met een team van de familie Lubbers meegedaan (jongste 3 jaar, oudste 72 jaar). Wat was het mooi om met zoveel mensen in b...
lees meer...
Gezellige middag 75+
Het was een gezellige Hollandse middag. Al bij binnenkomst hoorden we de klanken van het draaiorgeltje dat speelde. Bij de koffie of thee hoorde natuurlijk dan ook poffertjes. Deze smaakten ook heerlijk met de poedersuiker en een mespuntje roomboter.
Nadat Aleida uitleg had gegeven over verschillende vormen van muziek en wat het met je kan ...
lees meer...
Jaarrekening diaconie 2017
Voor de jaarrekening klik op onderstaande link.
lees meer...
Diaconie vroeger en nu…
Met de broodweging bij de Muldersfluite op de voorzijde van Klokgeluiden, bedacht ik dankbaar, dat diaconale hulp en zorg al een eeuwenoude goede gewoonte is. Met hier in onze omgeving een unieke traditie van het delen van roggenbrood met de armen. Wat ik er ook bijzonder en uniek van vind, is het oecumenisch gehalte ervan. Er was en is geen ond...
lees meer...
Postzegels en kaarten
Onze kerk spaart al jaren postzegels en kaarten die doorgestuurd worden naar het zendingswerk van Kerk in Actie en de Gereformeerde zendingsbond (GZB). Vrijwilligers (daar) sorteren de postzegels en kaarten met veel zorg en aandacht. Vervolgens verhandelen ze de postzegels via een aantal verkoopadressen in Nederland en verkopen ze via nationale ...
lees meer...
IKA vakantieweken 2018
De IKA, Interkerkelijke vakantieweken Achterhoek en Liemers, verzorgt enkele weken per jaar vakantieweken. In 2018 als volgt:
za. 12 mei t/m za. 19 mei De Imminkhoeve Landhuis, Lemele. Circa  40 gasten.
za. 19 mei t/m za. 26 mei Nieuw Hydepark, Doorn. Circa 40 gasten.
za. 26 mei t/m vr. 1 juni De Imminkhoeve Hallehuis, Lemele...
lees meer...
Kerstattenties
Mede dank zij de hulp van velen hebben we de kerstattenties weer rond kunnen brengen. Allemaal hartelijk bedankt hiervoor.
Diaconie.
lees meer...
Kerstattenties 15/16 december 2017
Het is alweer de tijd om aan de kerstattenties te denken, die door en met de gemeente ingepakt en rondgebracht worden.

Op vrijdag 15 december vanaf 19.00 uur worden de attenties ingepakt.
De locatie is zoals altijd “Ons Huis” aan de Beukenlaan.


Op zaterdag 16 december worden vanaf 10.00 uur, vanuit &l...
lees meer...
Actie voor de voedselbank 1 november 2017
We willen u alvast op de hoogte brengen dat we van plan zijn om tijdens dankdag voor gewas en arbeid de voedselbank onder de aandacht te brengen.
Zo is het de bedoeling om vanaf zondag 22 oktober een winkelwagen onder de toren te zetten om daar alvast levensmiddelen in te zamelen. 
Er is de meeste behoefte aan;
*blikken/pott...
lees meer...
Begroting 2018
Voor de begroting klik op de bijlage.
lees meer...
"Wij hebben extra hulp nodig"
Nicky en Abdulai van Hulp en Hoop voor Afrika schreven aan de diaconie:

Zoals genoemd in de vorige nieuwsbrief hopen we ons per september dit jaar als familie te vestigen in Sierra Leone. Dit is Abdulai zijn geboorte land en hier willen we graag verder met ons missionair werk gericht op de ontwikkeling van de lokale gemeenschap.
lees meer...
Broodlevering Muldersfluite 2017
Hemelvaartsdag 25 mei was er weer de traditionele broodlevering bij de Muldersfluite. Het was een zonnige dag en er was een groot aantal bezoekers aan de Zelhemseweg aanwezig. Mimi Garrits vertegenwoordigde de diaconie als notabel om toe te zien of alles goed verliep.
Er is een totaal van 677 pond roggebrood aangeleverd door de cijnsplichti...
lees meer...
Opbrengst inzamelingsactie 2016
Al jaren zamelen we gezamenlijk op verschillende punten in het dorp ansichtkaarten, geboortekaartjes en postzegels in. Ook kunnen oude mobieltjes en cartridges ingeleverd worden. Dit alles gaat naar Kerk in Actie.
In 2016 hebben veel mensen met hartstocht, tijd en aandacht zich ingezet voor de inzamelingsactie van Kerk in Actie/GZB (Gerefor...
lees meer...
Gezellige 75+middag 18 april 2017
Op dinsdag 18 april was de gezellige middag voor de 75+. De zaal bij Ons Huis was goed gevuld en iedereen heeft eerst kunnen genieten van een lekker kopje koffie of thee met een koek. Na de openingswoorden van Aleida werden er enkele liederen gezongen. En toen was het woord aan Gery Groot Zwaaftink met zijn leuke liedjes en sketches. In de pauze...
lees meer...
Burgermeester maakt buurt in het Repair Café
Onder grote belangstelling van vrijwilligers en bezoekers heeft burgermeester Marianne Besselink op donderdag 16 maart 2017 een bezoek gebracht aan het Repair Café in de Smederij van Kerkstraat 15. Zij toonde belangstelling voor de werkzaamheden van de vrijwilligers en sprak met hen over de doelstelling en opzet van het Repair Café...
lees meer...
Geboortekaartje
We hebben een geboortekaartje ontvangen van Nicky en Abdulai Bah-te Slaa.
Ze waren in januari te gast in de kerkdienst om ons te vertellen wat hun plannen zijn voor de toekomst met “Hulp en Hoop voor Afrika”,
Als diaconie steunen wij hen de komende tijd.
Namens de gemeente gefeliciteerd met de geboorte van Gabrië...
lees meer...
Boodschappenpakketten voor de voedselbank
In Klokgeluiden en op deze website zijn door de diaconie oproepen geplaatst om zegeltjes in te leveren voor gratis boodschappenpakketten van de Plus. Inmiddels is de actie afgelopen en heeft initiatiefneemster Jannette Vos al die zegels geplakt. Ze kon 19 pakketten aanbieden aan de Zelhemse voeselbank. Een geweldig resultaat! Iedereen die hieraa...
lees meer...
Bezoekwerk nieuwe stijl per 1 maart 2017
In onze gemeente kenden we twee soorten bezoekwerk: het ouderenbezoekwerk (vanuit de diaconie) en het pastoraal bezoekwerk (vanuit de ouderlingen). Het omzien naar elkaar is één van de waardevolle aspecten binnen het kerk-zijn.
Het bezoekwerk is op zich prima geregeld. Toch merken we de laatste jaren soms wat verwarring en is...
lees meer...
Jaarrekening 2016
Voor de jaarrekening klik op de bijlage.
lees meer...
Gift voor de Logos Hope
In november is Jelle Koers in Hengelo geweest op uitnodiging van de werkgroep Inspiratie & Ontmoeting. Als diaconie hebben wij hem toen een cheque van € 250,00 overhandigd voor de Logos Hope. Jelle gaf deze avond al aan dat er verschillende projecten zijn die het geld goed kunnen gebruiken. We hebben hem gevraagd om met een voorstel te ...
lees meer...
IKA vakantieweken 2017
De IKA, Interkerkelijke vakantieweken Achterhoek en Liemers, verzorgt enkele weken per jaar vakantieweken. De planning dit jaar is:
22-28 april in het Landhuis in Lemele;
20-27 mei in het Nieuw Hydepark in Doorn;
10-17 juni in het Landhuis in Lemele.
Deze vakantieweken zijn vooral voor mensen die niet zonder “zorg&rdqu...
lees meer...
Project “Mexico”
Bij dit project zijn Dirk en Mary Kos betrokken. "Foundation For His Ministry" is de “moederorganisatie”.
Deze christelijke organisatie begon in 1966 met het opzetten van een weeshuis in Vicente Guerrero, Baja Mexico. Door de jaren heen is het uitgebreid met een zorgvoorziening voor de noodlijdende bevolking in de omge...
lees meer...
Begroting 2017
Voor de begroting klik op de bijlage.
lees meer...
Pluszegels-actie voor voedselbank
Samen sparen voor Plus boodschappenpakketten.
Vorig jaar heeft Jannette Vos het initiatief genomen om gratis Plus-boodschappenpakketten te sparen voor de voedselbank. Ze verzamelde zegels van vrienden en bekenden en kon aan het eind van de actie 9 pakketten overhandigen aan de voedselbank Zelhem.
Dit jaar gaat Jannett...
lees meer...
IKA vakantieweken 2017
De IKA, Interkerkelijke vakantieweken Achterhoek en Liemers, verzorgt enkele weken per jaar vakantieweken. In 2017 als volgt:
- 22-28 april in het Landhuis in Lemele.
- 20-27 mei in het Nieuw Heydepark in Doorn.
- 10-17 juni in het Landhuis in Lemele.
Deze vakantieweken zijn vooral voor mensen die niet zonder “zorg&rdq...
lees meer...
Kerstattenties 2016
Het is alweer de tijd om aan de kerstattenties te denken, die door en met de gemeente ingepakt en rondgebracht worden.
Op vrijdag 16 december vanaf 19.00 uur worden de attenties ingepakt. De locatie is zoals altijd “Ons Huis” aan de Beukenlaan.
Op zaterdag 17 december worden vanaf 10.00 uur de kerstattenties rondgebracht. D...
lees meer...
Gezellige 75+ middag 19 april 2016
Deze dinsdagmiddag was het een gezellige drukte bij “Ons Huis”, er waren ongeveer 100 mensen op de gezellige middag van de diaconie afgekomen. We hadden het programma een beetje geheim gehouden om iedereen te kunnen verrassen. Allereerst heeft Aleida een korte overweging gehouden en hebben we gezongen, samen met enkele blazers van Cr...
lees meer...
Boodschappenpakketten voor de voedselbank.
Bij deze wil ik iedereen bedanken voor het aanleveren van PLUS boodschappenpakketzegels voor de voedselbank Zelhem (w.o. Hengelo, Halle, Vorden). In 2014 heb ik 2 dozen afgeleverd, in 2015 3 en nu zelfs 9!! Familie, buren, (muziek)vrienden, hartelijk dank ook namens de medewerkers van de voedselbank. Misschien een idee om komende winter een doos...
lees meer...
Jaarrekening 2015
Voor de rekening klik op de link.
lees meer...
Kaarten en Postzegels
SPAREN JULLIE MEE !!!
Onze kerk spaart al jaren postzegels en kaarten die doorgestuurd worden naar het zendingswerk van Kerk in Actie en de Gereformeerde zendingsbond (GZB). Vrijwilligers daar sorteren de postzegels en kaarten met veel zorg en aandacht. Vervolgens verhandelen ze de postzegels via een aantal verkoopadressen in Nederland en v...
lees meer...
JWRcake-COEHcake
Zoals u misschien al hebt vernomen, is de JWR met haar activiteiten gestopt. Vandaar dat per 1 januari 2016 de koffiecake, beter bekend als de JWRcake, ook niet meer gebakken wordt door de jongeren. Nu willen we natuurlijk de traditie graag voortzetten om na de wekelijkse eredienst in de Remigiuskerk iets lekkers bij de koffie te presenteren. In...
lees meer...
Begroting 2016
Voor de begroting klik op de link.
lees meer...
Sam’s Kledingactie oktober 2015
De kledinginzameling van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood die op 9 en 10 oktober in Hengelo Gld. is gehouden, heeft 700 kilo kleding opgebracht voor Cordaid Mensen in Nood. Sam’s Kledingactie wil iedereen die hieraan heeft bijgedragen hartelijk danken! Met het aantal opgehaalde kilo’s worden projecten gesteund van Cordaid...
lees meer...
Actie voor de voedselbank 11 t/m 20 december 2015
Soms kun je de financiële eindjes echt niet meer aan elkaar knopen. Zo zakken mensen soms zomaar door de armoedegrens van € 45,00 leefgeld per week. Dan kun je in aanmerking komen voor een voedselpakket van de voedselbank. Om de voedselbank in Zelhem te ondersteunen in dit belangrijke werk willen wij als diaconie ook dit jaar weer leve...
lees meer...
ANBI
Voor het Anbi-document klik op onderstaande bijlage.
lees meer...
Zendingsproject Mexico.
Uit de Nieuwsbrief van april 2015. Voor de volledige Nieuwsbrief zie Projecten Diaconie - Baja Mexico.

“We hebben elkaar zo hard nodig en ja, jullie horen daar ook bij. We beseffen en ervaren dat jullie ons niet vergeten door de e-mails die we ontvangen en de bijdragen die jullie ons doen toekomen. Heel bijzonder om ook...
lees meer...
Een bemoedigend gedicht
Bij een van de laatste diakonie- vergaderingen die hij als voorzitter leidde, las Gerrit Wentink onderstaand gedicht. Het is treffend en bemoedigend in deze tijd voor onze gemeente. Soms lijkt het, of we het met steeds minder mensen moeten doen. Maar er is altijd weer een beweging de goede kant op. Anderen pakken de uitdaging weer op, maken weer...
lees meer...
Broodweging Muldersfluite 14 mei 2015
Traditionele broodweging op Hemelvaartsdag bij de Muldersfluite aan de Zelhemseweg tussen Hengelo en Zelhem.
Sinds 1529, mogelijk nog veel eerder, mochten de bewoners van de toenmalige Markegronden het Gooy en Dunsborg en op de Zellemmer- Hattemermarke, plaggensteken op voorwaarde, dat ze jaarlijks rond Hemelvaartsdag rogge...
lees meer...
Nieuws: april 2015
Via Jaap en Riet van Mourik kwam de volgende brief van Dirk en Mary Kos uit Mexico.
“Hoe gaat het met jullie in Hengelo? Komen de krokussen al weer uit om wat kleur te bieden aan de gras velden? Het zal niet zover weg zijn denk ik. Met ons gaat het gelukkig goed en we mogen een goede gezondheid genieten om het werk te doen wat God op ...
lees meer...
Actie voor voedselbank december 2014
Bedankt.
De inzameling van levensmiddelen voor de voedselbank bij de Hengelose supermarkten en door de diaconie op de Pleinenmarkt op 12 december en op 14 en 21 december in de kerk is een groot succes geworden. Kort voor Kerstmis werden  we nog verrast door een telefoontje van de Welkoop Hengelo met het verzoek om een ...
lees meer...
IKA vakantieweken 2015
De IKA, Interkerkelijke vakantieweken Achterhoek en Liemers, verzorgt enkele weken per jaar vakantieweken in Ommen en Doorn. Deze vakantieweken zijn vooral voor mensen die niet zonder “zorg” of begeleiding op vakantie kunnen, ongeacht hun leeftijd. Dit geldt ook voor echtparen waarvan één van de partners zorg nodig heef...
lees meer...
Oikocredit
Onze diakonie heeft een deel van zijn kapitaal belegd in Oikocredit en ook de jongeren van de soos zijn gezamenlijk in het bezit van een aandeel Oikocredit sinds het najaar van 2010. Dat wil zeggen, tweehonderd euro is aan het werk: als microkrediet voor een kleine ondernemer of boer. Dat geld rolt nog steeds! Zij zijn dus al duurzame beleg...
lees meer...
Voedselbank Doetinchem/Zelhem.
Aan alle gemeenteleden met een moestuin!
Onze diaconie ondersteunt bovengenoemde voedselbank financieel. In de laatste diaconievergadering werd het idee geopperd een oproep te doen aan mensen met een moestuin om overtollige groenten en/of fruit beschikbaar te stellen voor de voedselbank. Dit hebben wij aan de voedselbank vo...
lees meer...
Inloopmorgen Kerkstraat 15
Wist u dat........
-    Iedere dinsdagmorgen tussen 10 en 12 uur de deur van Kerkstraat 15 open staat?
-    Er vers gezette koffie en thee is ?
-    De gastvrouwen en gastheren bijzonder gastvrij zijn?
-    U of jij gewoon kunt komen voor een praat...
lees meer...
Home  |  Fotoalbum  |  Kerktelefoon  |  Archief  |  Links  |  Contact  |  Sitemap