Kerkdiensten, https://pavahuvu.ga Collectemunten
Collectemunten

kick-cocoa.info/components/dequvyxoj/nym-come-rintracciare-un.php Bijna elke 1e woensdagavond van de maand vergaderen de kerkrentmeesters om 19.30 uur in Ons Huis (zie daarvoor ook de kalender op deze site). Voorafgaande aan de vergadering kunt u bij de secretaris dhr. Anton Groot Roessink munten kopen. Of u maakt een telefonische afspraak met hem: tel. 0575-461442. Deze collectemunten kunt u gebruiken voor de collectes in de Remigiuskerk, de Goede Herder Kapel en De Bleijke. U krijgt hiervan een kwitantie en kunt het bedrag per bank overmaken. Deze kwitantie hebt u nodig, als u het als aftrekpost voor uw belasting wilt gebruiken. Er zijn collectemunten van  € 1,00 (blauw), € 0,50 (geel) en € 0,25 (oranje).

horrilisouff.ga

deczehnmecin.ml Met invoering van de webshop kunnen collectemunten ook online worden besteld en betaald.

neningforti.tk
Home  |  Fotoalbum  |  Kerktelefoon  |  Archief  |  Links  |  Contact  |  Sitemap