Kerkdiensten, https://pavahuvu.ga Soorten vieringen
Kerk-en-school
Samen met de verschillende scholen worden er jaarlijks Kerk-en-schooldiensten voorbereid. De kinderen van de betreffende school hebben in de week op school deze dienst ook voorbereid en zij hebben een groot aandeel in de dienst. horrilisouff.ga Coördinator: ds. Aleida Blanken.
lees meer...
Anders-dan
Een aantal keren per jaar zijn er in de Remigiuskerk "anders-dan-diensten". Kerkdiensten waarin alles net even anders kan en mag gaan dan anders. Door andere muziek of een bijzonder thema, diensten voorbereid met verschillende groepen mensen (jongeren of ZWO-commissie of verstandelijk gehandicapten of samen met kindernevendienst, doopo...
lees meer...
Avondmaal
Ongeveer zes keer per jaar vieren we in de kerk het Heilig Avondmaal. Wij vieren het Avondmaal allereerst om te gedenken, wij brengen ons in herinnering hoe Jezus aan de vooravond van zijn terechtstelling brood brak en deelde met zijn vrienden. Wij herinneren ons de woorden die Jezus toen sprak: "dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed, doet...
lees meer...
Dopen
Ongeveer vijf keer per jaar is er in de kerkdienst gelegenheid om te dopen. neningforti.tk Wij dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Daarmee wordt gezegd: God de Vader verklaart je tot zijn zoon, dochter. Wij dopen met water. In de eerste eeuwen van de kerkgeschiedenis ging de (volwassen) dopeling helemaal het water in en we...
lees meer...
Stille week
In de Remigiuskerk zijn wij gewoon om Pasen gestalte te geven rondom een aantal vieringen in de Stille Week. Je kunt niet zomaar Pasen vieren. Pasen komt niet uit de lucht vallen. Er gaat heel wat aan vooraf.
De stille week begint met kick-cocoa.info/components/dequvyxoj/nym-come-rintracciare-un.php Palmzondag.
Met de avond van deczehnmecin.ml Witte Donderdag begint het Paasfeest....
lees meer...
Vespers
Door de gezamenlijke kerken van Hengelo worden in de 40 dagen tijd, de tijd voor Pasen, vespers georganiseerd. Deze vinden plaats op dinsdagavonden vanaf 19.30 uur in het kergebouw aan de Banninkstraat. Het is bedoeld als een inspirerende voorbereiding op Pasen en goede manier om een moment van rust en bezinning te vinden. Tijdens de zes korte v...
lees meer...
Home  |  Fotoalbum  |  Kerktelefoon  |  Archief  |  Links  |  Contact  |  Sitemap