Kerkdiensten, https://pavahuvu.ga Bij de vieringen 2019
Dinsdag 31 december 2019 Remigiuskerk
kick-cocoa.info/components/dequvyxoj/nym-come-rintracciare-un.php Oudejaarsavond.
Misschien is het even een beetje rustig buiten, aan het begin van de avond, als de carbid op is en de vuurpijlen nog even moeten wachten op de laatste uurtjes van het jaar. Voor wie een uurtje bezinning willen delen op de grens van oud naar nieuw, staat de kerkdeur open. De muziek van Crescendo verwelkomt h...
lees meer...
Zondag 29 december 2019 Remigiuskerk
Het kerstfeest ligt nog niet helemaal achter ons; jong en oud houden de feestvreugde graag nog een tijdje vast. En terecht. Het Kerstkind brengt jong en oud samen. Letterlijk zien we het gebeuren op het tempelplein, als baby Jezus daar met zijn ouders voor het eerst kennismaakt met de grote buitenwereld (Lucas 2:22-40). Twee oudere mensen geven ...
lees meer...
Woensdag 25 december 2019 Remigiuskerk
deczehnmecin.ml Kerstmorgen.
Gingen we gisteravond nog op kraambezoek en vierden hoe God dichtbij komt in de mens Jezus, vanmorgen ligt het accent meer op de Goddelijke afkomst van Jezus. Hij is het mens geworden Woord van God, zegt Johannes (1:1-14) in zijn Evangelie. Johannes herschrijft als het ware het Scheppingsverhaal. Een Woord dat...
lees meer...
Dinsdag 24 december 2019 Goede Herder Kapel
horrilisouff.ga Kerstnachtdienst in Veldhoek.
Thema: Hemelse muziek als aansporing en belofte!
Je kunt moeilijk volhouden dat het leven op aarde voor velen een hemelse ervaring is. Gelukkig daarom toch steeds weer dat Kerstfeest, een ongeëvenaard ingrijpend gebeuren, want tegen alle logica in gaat de hemel open. Nou, daar kun je ...
lees meer...
Dinsdag 24 december 2019 Remigiuskerk
neningforti.tk Kerstnachtviering.
We vieren de geboorte van het bijzonder kind in Bethlehem. Zoon van David. Zoon van Maria en Jozef. Zoon van God. Zoveel namen, zoveel typeringen…. Van (W)wie is Hij er nou één? Van wie ben jij er ééntje? En zegt dat dan alles: zoon of dochter van……  ...
lees meer...
Zondag 22 december 2019 Remigiuskerk
De laatste zondag van advent draagt de naam Rorate coeili; dauwt hemelen van boven en laat gerechtigheid neerstromen. Het is een hartstochtelijke roep om licht in de duisternis die wij mensen over onszelf en deze aarde hebben afgeroepen. We sluiten de doorgaande lezing uit de profeet Micha af die we hebben leren kennen als een hartstochtelijke p...
lees meer...
Zondag 22 december 2019 De Bleijke
Kerstviering.
Engelen spelen een grote rol in het kerstverhaal. De engel Gabriël verkondigt Maria dat zij zwanger zal worden door de Heilige Geest, een engel verkondigt aan de herders op de velden dat God mens is geworden. Engelen komt uit het Griekse ‘angelos’ en betekent bode, bode van Gods werkelijkheid ...
lees meer...
Zondag 15 december 2019 Remigiuskerk
De derde zondag van Advent heeft de oude naam “Gaudete”: weest verheugd! In deze weken van wachten en uitzien naar de komst van Jezus wil de liturgie van vandaag ons als het ware even doen opstaan en met de hand boven de ogen in de verte doen turen. Zie je al wat? Ja, Hij komt! Het licht straalt ons tegemoet door de profetie van Jesa...
lees meer...
Zondag 8 december 2019 Remigiuskerk
Kerkdienst met harpmuziek.
Deze dienst zal vrijwel geheel worden verzorgd door harpiste Regina Ederveen. Zij brengt een programma over herdersjongen en Koning David. Regina Ederveen laat op haar gouden harp muziek horen uit allerlei stijlperiodes; Klassiek, Joods en Modern. Ook laat ze eigen improvisaties op de Psalmen van ...
lees meer...
Zondag 1 december 2019 Remigiuskerk
Eerste zondag in de Advent.
Een mooi moment van weerzien mag het zijn. Wij kijken er naar uit om deze zondag weer in uw midden te zijn. De plek waar zo veel goede herinneringen liggen. Deze eerste zondag in de periode van de Advent, de weg die we afleggen naar het Kerstfeest toe. En de profeet Micha zal ons in deze donkere ...
lees meer...
Zondag 24 november 2019 Remigiuskerk
Bij het gedenken van de namen van dierbaren die zijn overleden, zoeken we troost en bemoediging in gebaren, in muziek, liederen én bovenal het Woord van God. God spreekt vaak in beelden. Beelden die profeten en apostelen ons hebben doorgegeven in woorden. We lezen uit Ezechiël 17: 22-24 en Openbaring 22: 1-5. En zien een boom voor on...
lees meer...
Zondag 17 november 2019 Remigiuskerk
Met de Evangelielezing uit Lucas 20:27-38 zijn we toehoorders in een gesprek tussen Jezus en andersdenkenden. Zij dagen Hem uit, niet vanuit openheid voor ontmoeting, maar om Hem in de val te lokken. Vragen over leven en dood, opstanding en eeuwigheid. Vragen die ook ons aan het denken zetten: wat betekent Pasen eigenlijk voor ons? Gaat het om e...
lees meer...
Zondag 17 november 2019 Goede Herder Kapel
Een jeugddienst in de kapel.......
Tenminste, dat was de bedoeling vóór deze zomer.
De groep van de jongerencatechese wilde wel meewerken aan een kerkdienst in het najaar… Maar, zoals dat soms gaat, allerlei andere plichten gooiden roet in het eten. Het groepje dat nog wel meedoet met de catechese ...
lees meer...
Zondag 10 november 2019 Remigiuskerk
De achtste zondag van de herfst.
De herfst met z’n prachtige kleuren; groen – geel – bruin – rood en oranje.
Het thema van deze zondag is: ‘Over het water- door de storm’.
6 November vierden we; ‘dankdag voor gewas en arbeid’. Een mooi moment om stil te staan bij de ...
lees meer...
Zondag 10 november 2019 De Bleijke
De zondagen naar de “voleinding”, het einde van het kerkelijk jaar, neemt de ernst in de Schriftlezingen toe. Alles komt in het licht te staan van Gods toekomst. Vanuit bewogenheid en liefde kunnen we wel huilen, bij alle leed en onrecht in de wereld. Soms ga je twijfelen, of het ooit nog wel goed komt… Of Gods licht zal doorb...
lees meer...
Woensdag 6 november 2019 Remigiuskerk
Dankdag.
Ik kwam deze mooie tekst van Greet Brokerhof tegen. Ze
noemt het een psalm van nu:

“Omdat het geen toeval is….
Wat een wonder,
dat onze planeet aarde
een vruchtbare bodem is
Voor alles wat leeft.
Dat er gewassen groeien,
en dat er mensen zijn ontstaa...
lees meer...
Zondag 3 november 2019 Remigiuskerk
November is in de kerk de maand van ‘gedenken van de overledenen’, waarbij de aandacht vaak uitgaat naar de ‘Voleinding’ en het ‘Koninkrijk van God’. Dat Koninkrijk van God heeft alles te maken met Vrede en Gerechtigheid, waar de profeten in het oude Israël voortdurend toe oproepen. Ook bij Ezechiël ...
lees meer...
Zondag 27 oktober 2019 Goede Herder Kapel
In deze 4e-zondagdienst gaan we samen nadenken over de ‘grote vragen van het leven’. We kennen ze allemaal… “waarom overkomt mij dit nu weer?”, “waarom nú?”, “waarom…” en vult u zelf maar in.
In de Bijbel leren we een man kennen, die – na een moeitevolle tijd –...
lees meer...
Zondag 27 oktober 2019 Remigiuskerk
Deze laatste zondag van oktober is “Bijbelzondag”. Natuurlijk is het dat elke week, maar een keer per jaar vraagt het Nederlands Bijbelgenootschap extra aandacht voor de Bijbel en de betekenis daarvan voor mensen wereldwijd. We vieren graag feest om het geschenk van de Bijbel! Het thema is “Ik wens jou……” Di...
lees meer...
Zondag 20 oktober 2019 Remigiuskerk
Recht en onrecht houdt velen bezig. Het kan je zelf treffen, maar onrecht dat anderen wordt aangedaan, raakt en zet in beweging om er wat tegen te doen. En als het kwaad goede mensen treft…. Soms verzuchten mensen: waarom laat God al die ellende gebeuren? Blijf roepen, blijf bidden, zegt Jezus tegen ons. Hij vertelt er een aansprekende ge...
lees meer...
Zondag 13 oktober 2019 Remigiuskerk
Zijn we deze zondag met minstens 10 mensen samen in de kerk? Ik verwacht het – met u of jou erbij, zeker! Tenminste 10, dat is het “Minjan” om in de joodse traditie een eredienst te laten doorgaan. Het getal 10 speelt in het Evangelie dat we vandaag horen, een belangrijke rol. We ontmoeten in Lucas 17: 11-19 tien melaatse mense...
lees meer...
Zondag 13 oktober 2019 De Bleijke
‘Dankbaarheid, een teken van geloof’.
Op het leesrooster voor vandaag staat Lucas 17, 11-19. Het is het bekende verhaal over de genezing door Jezus van de Tien Melaatsen. Nadat zij Hem om genezing gesmeekt hadden, zond Hij hen naar de tempel om zich genezen te laten verklaren. Waar zij om gevraagd hadden gebeurd...
lees meer...
Zondag 6 oktober 2019 Remigiuskerk
Een uitnodiging voor een feest: je hoort erbij, men wil je ontmoeten, ook met jou vieren! Maar ben je er wel blij mee? Wil je wel gaan? Hoe is je reactie: aarzelend? Heeft het te maken met die gastheer? Of met jouw drukke leventje? Wil je er niet bij horen, daar, bij hen? Vind je het niet eervol dat je uitgenodigd bent? Hoe zou het zijn, als jij...
lees meer...
Zondag 29 september 2019 Remigiuskerk
In deze dienst zullen we stilstaan bij de vraag naar het geloof. We lezen Jeremia 7:21-28 en Mat. 17:14-23. God heeft zich geopenbaard als de liefhebbende God die het goede voor ons wil en ons dit ook schenkt. Maar Hij is geen Wonderdoener of Suikeroom. Hij geeft en vraagt om een hart dat zich bekeert en dat leeft met zijn geboden. Hij geeft ons...
lees meer...
Zondag 22 september 2019 Goede Herder Kapel
Vandaag vieren we samen de Maaltijd van de Heer. Deze maaltijd mogen we ontvangen en delen als kracht voor onderweg. We zijn immers onderweg door het leven, door de tijd. Ook al ben je geen reiziger en ga je zelden de Achterhoek uit: je herkent je wellicht in de Bijbelse reisverhalen, zoals van Abraham en Sara, Jacob en het volk Israël. All...
lees meer...
Zondag 22 september 2019 Remigiuskerk
Geloven is zo raar nog niet...
Dat is het thema van een inspirerende jongerendienst. Zo vanzelf lijkt het niet altijd om geloof op de voorgrond te zetten of het daar met je vrienden en vriendinnen over te hebben. Maar waarom eigenlijk niet? Daar willen we samen over nadenken. Herman Haan zou voorgaan maar kan dat helaas nie...
lees meer...
Zondag 15 september 2019 Remigiuskerk
We vieren de oecumenische Startzondag in de Remigiuskerk. Als gezamenlijke kerken van Hengelo vieren we onze verbondenheid in onze Bron en Missie, waarvoor we ons laten leiden door de zelfde Bijbel. De Bijbel staat vol met prachtige verhalen waarin we ons als mensen kunnen herkennen; niets menselijks is de Bijbel vreemd! En in al dat menselijke ...
lees meer...
Zondag 8 september 2019 de Bleijke
Vandaag lezen wij uit Deuteronomium en Lucas. In beide lezingen gaat het om een nieuw begin. Beide sprekers, Mozes en Jezus, willen de mensen die hen volgen daar op voorbereiden. Mozes het volk van Israël op het leven in een nieuw land, Jezus zijn leerlingen, zijn volk, op een ingrijpend nieuwe levenswijze. “Leven” met een hoofd...
lees meer...
Zondag 8 september 2019 Remigiuskerk
Kies dan het leven, is het motto van de lezingen vandaag. Mozes spoort zijn volk aan om de weg van God te volgen door Zijn wetten en geboden in acht te nemen (Deuteronomium 30: 15-20). Jezus klinkt heel radicaal over de weg achter Hem aan. Hoe kun je écht leerling van Jezus zijn? Wat moet je daarvoor doen, en vooral laten? Jezus’ an...
lees meer...
Zondag 1 september 2019 Remigiuskerk
Onze “welvaartstaat” met sociale verzekeringen, voorzieningen en uitkeringen is nog maar jong. Ze heeft haar wortels in de christelijke traditie, die op haar beurt voorkomt uit de Tora en het Evangelie. Uit die basis lezen we vandaag Deuteronomium 24: 17-22 en Lucas 14: 1, 7-14. We laten dat licht schijnen over de verhoudingen in onz...
lees meer...
Zondag 25 augustus 2019 Remigiuskerk
Jezus vertelt een gelijkenis over het Koninkrijk van God – wat is dat en wie wonen daar? – waarbij hij zijn hoorders in het verhaal betrekt. Een bijzondere verteltechniek! Maar je blijft letterlijk en figuurlijk niet buiten staan op deze manier. Hij doet eigenlijk zoals sommige cabaretiers wel eens doen: mensen uit de zaal onverwacht...
lees meer...
Zondag 11 augustus 2019 De Bleijke
De laatste in de serie diensten “Bijbelse vrouwen: niet van gisteren!” hoop ik met aanwezigen in het Atrium van de Bleijke te vieren. We zullen luisteren naar het verhaal van Noömi. Een oudere vrouw, door het leven getekend. Zo zeer zelfs, dat ze tegen haar schoondochter zegt: “Noem mij maar Mara. Dat betekent: bittere. Ik...
lees meer...
Zondag 11 augustus 2019 Remigiuskerk
Lucas 12: 32-40.
Zomer in Gelderland. Je zou in deze periode een zomeruittocht verwachten, maar afgelopen week en komende weken zijn ze gedeeltelijk verplaatst richting de Dorpspleinen om te strijden voor de mooiste plaats in Gelderland.
Maar hoe actueel is de Bijbel over de zomertijd en zijn er overeenkomsten met het...
lees meer...
Zondag 4 augustus 2019 Remigiuskerk
De derde ontmoeting in de serie “Bijbelse vrouwen: niet van gisteren!” brengt ons naar heel oude en minder bekende tijden in de geschiedenis van Israël. De tijd, dat het volk nog geen koningen had, maar onder leiding stond van rechters. In het boek “Rechters” (Richteren), hoofdstukken 4 en 5, lezen we over Rechter De...
lees meer...
Zondag 28 juli 2019 Goede Herder Kapel
Genesis 18, een prachtig zondagsschoolverhaal..... Het overbekende verhaal van Abraham, die God smeekt om Sodom en Gomorra niet te verwoesten, zet ons op het spoor naar het "Onze Vader", dat Jezus ons leert bidden.
Hoe is ons contact met onze Hemelse Vader, hoe vrijmoedig kunnen en mogen we zijn. Hoe ver kon Abraham gaan, hoe ver ...
lees meer...
Zondag 28 juli 2019 Remigiuskerk
In de tweede dienst rond “Bijbelse vrouwen: niet van gisteren!” ontmoeten we twee vrouwen, twee zusters. Marta en Maria. Twee vriendinnen van Jezus, over wie Lucas (10:38-42) schrijft. Een korte passage, maar heel bekend geworden. In Marta en Maria ontmoeten mannen én vrouwen veel van zich zelf als het gaat om thema’s al...
lees meer...
Zondag 21 juli 2019 Remigiuskerk
Voor de komende vier zondagen kies ik als rode draad: “Bijbelse vrouwen: niet van gisteren!”
Op 21 juli wil ik u meenemen in het verhaal van Hanna. In de Bijbel vinden we dit verhaal in 1 Samuël 1. Zij is immers de moeder van... Maar God zij dank zoveel meer. Want in haar verhaal mogen we herkenning vinden...
lees meer...
Zondag 14 juli 2019 Remigiuskerk
Vandaag geen eigen dominee of gastpredikant en ook geen preek. Maar vooral veel zingen, met de keuze van gemeenteleden. In de maand mei zijn in de box achter in de kerk veel titels van favoriete liederen gedeponeerd, met kort geformuleerde motivaties. Het repertoire is zeer gevarieerd; van Opwekking tot Psalmen, van Johannes de Heer tot Huub Oos...
lees meer...
Zondag 30 juni 2019 Remigiuskerk
Jezus vroeg eens aan een ‘bezeten’ mens: “Wat is je naam?” Ja, van hoeveel belang is je naam in het leven. Vóór de geboorte van je kind zijn ouders daarover al aan het brainstormen. Want met een naam bèn je iemand, word je gekend. En dan gaan je gedachten toch uit naar al die doopvieringen in de kerk....
lees meer...
Zondag 23 juni 2019 "de Haverkamp"
Openluchtdienst.
Al sinds jaren organiseert de 4-de zondagcommissie (voorheen jeugddienstcommissie) een openluchtdienst. Jaren geleden was dat op een open veld op ‘het Zand’. Mensen kwamen met tuinstoelen en kleedjes om te zitten. Geluidsapparatuur was er nog niet. Het had wel zijn charme. Nu wordt de openlucht...
lees meer...
Zondag 16 juni 2019 Remigiuskerk
Op Zondag Trinitatis (Drie-Eenheid) vieren we de Maaltijd van de Heer. We breken en delen het lichaam van Jezus. Heel tastbaar heeft Hij onder ons gewoond, God dichtbij gebracht. En Zijn liefde leeft in ons in Geestkracht, zoals we vorige week gevierd hebben. We zeggen ook wel, dat de heilige Geest ons wijsheid geeft. Wat is wijsheid? In het boe...
lees meer...
Zondag 9 juni 2019 Goede Herder Kapel
Pinksteren is een feest van gebeurtenissen die maar niet te vatten zijn, die we niet goed kunnen uitleggen: Heilige Geest, tja… Natuurlijk kan je beelden ervoor gebruiken, wind, vuur, duif. Het is een kerkelijk feest dat iets zo ongrijpbaars viert. Mensen houden toch meer van concrete, grijpbare dingen.
Wellicht is het daarom ook nie...
lees meer...
Zondag 9 juni 2019 Remigiuskerk
Rood is de kleur in de kerk vandaag – met het liturgisch kleed en de stola, en wie weet ook van uw en jouw kleding! Rood is feestelijk en uitbundig en drukt liefde en passie uit. Kleur van vuur: denkend aan de “tongen als van vuur” uit het Pinksterverhaal (Handelingen 2). We vieren als het ware de verjaardag van de kerk. Een mo...
lees meer...
Zondag 2 juni 2019 Remigiuskerk
Deze zondag wordt wel de Zondag Weeskinderen genoemd. Waarom? Op de zondag na Hemelvaartsdag lezen we woorden van Jezus aan zijn leerlingen. Hij weet dat Hij jong zal sterven, als uiterste consequentie van zijn roeping. En Hij bemoedigt zijn vrienden, dat Hij na zijn dood in hen en met hen zal leven. “Ik laat jullie niet als wezen achter, ...
lees meer...
Zondag 26 mei 2019 Remigiuskerk
Geloof in vrede.
Hoe toepasselijk in deze tijd van het jaar. Aan het begin van deze maand hebben we op 4 mei allen die in een oorlog gestorven zijn herdacht. En op 5 mei vierden we de vrijheid, het in vrede kunnen samen leven. Vanochtend horen we Jezus tegen zijn leerlingen zeggen: Ik geef jullie Mijn vrede!
Vrede hee...
lees meer...
Zondag 26 mei 2019 Goede Herder Kapel
“Vragen en verwachten??“
Zondag 26 mei is in het kerkelijk rooster de 6e zondag van Pasen en wordt zondag “Rogate” genoemd.
Rogate komt van het Latijnse woord rogare, dat vragen of smeken betekent. Daarom wordt deze zondag ook wel de bidzondag genoemd.
We laten ons leiden door de schriftlez...
lees meer...
Zondag 19 mei 2019 Remigiuskerk
Op dit moment van schrijven kunnen er nog geen inhoudelijke details worden vermeld over deze zondag, die op de kerkelijke kalender de naam “Cantate” – “Zingt” heeft. Zingen zullen we zeker, en hoe! Samen met de band/ muziekgroep uit Dinxperlo, verbonden met de actie voor Stichting Simba. Zij zullen ons ongetwijfeld ...
lees meer...
Zondag 12 mei 2019 De Bleijke
‘Ik ben de goede herder’, is één van de bekendste uitspraken van Jezus. En psalm 23  – De Heer is mijn herder – is misschien wel de bekendste Psalm uit de bijbel.
Jezus spreekt vaak over ‘mijn schapen’. Als een goede herder is Hij bij zijn kudde betrokken, Hij zorgt er goed voor. De sch...
lees meer...
Zondag 12 mei 2019 Remigiuskerk
Op deze zondag “Jubilate” (Juicht) kunnen we Psalm 66 zingen, een heerlijke jubelzang voor God. En ieder jaar staat op deze zondag “De Goede Herder” centraal, Jezus’ gelijkenis over zichzelf uit Johannes 10. Daarbij kan een gezongen variant op de herderspsalm 23 niet ontbreken… Over de Herder en zijn schapen ...
lees meer...
Zondag 5 mei 2019 Remigiuskerk
De eerste week van mei staat in ons land in het teken van herdenken en bevrijden. Op 4 mei herdenken we overal in ons land de mensen die omgekomen zijn in de 2e wereldoorlog en in andere oorlogen. Op 5 mei vieren wij de bevrijding. Duister en licht liggen dicht bij elkaar.
Het landelijke thema van de 4/5 mei herdenking is deze jaren: &lsquo...
lees meer...
Zondag 21 april 2019 Remigiuskerk
Op paasmorgen lopen we met Maria van Magdala in gedachten door de graftuin en zoeken Rabbi Jezus. Als zij verblind door tranen en verzonken in verdriet een gestalte ontwaart, denkt zij, dat het de tuinman is… (Johannes 20:1-18). We horen dit Evangelie verhaal en zullen blije liederen zingen. Als we ons opnieuw verwonderen en herkennen in ...
lees meer...
Zondag 21 april Goede Herder Kapel
Pasen.
Paasmorgen. Want Pasen is iets van de morgen en van een dag die nog beginnen moet. Dat is dan ook het allermooiste van Pasen. De dag begint. De dag gaat komen. Wie heel vroeg is opgestaan, weet hoe dat is. Die eerste vogelgeluiden. Vogelgeluiden die staan aan het begin en die daarvan vertellen. Zonder aarzeling. Reso...
lees meer...
Zaterdag 20 april 2019 Remigiuskerk
“Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft” zal als een van de eerste liederen klinken. Samen met de cantorij zingen we het Licht tegemoet, vanuit de donkere “nacht” van het graf van Jezus. Na waken en wachten mogen we het licht en het vuur van de Paaskaars letterlijk doorgeven. En dan verl...
lees meer...
Vrijdag 19 april 2019 Remigiuskerk
Vanavond volgen we stap voor stap de weg van Jezus in zijn laatste dagen. Van de gevangenneming op de Olijfberg tot de graflegging na zijn wrede dood. Bij de lezingen uit Lucas 22: 39 – 23: 56 kijken we naar geschilderde “kruiswegstaties”. Het plan is, om afbeeldingen te laten zien van kruiswegstaties die in 2010 door gemeentel...
lees meer...
Donderdag 18 april Remigiuskerk
Witte Donderdag vieren we met de kleur wit in de kerk. Wit hoort bij het feest, bij nieuw begin. Dat was de uittocht uit Egypte voor het volk Israël, zoals we horen uit Exodus 12. Pesach werd gevierd in Jeruzalem, ook door Jezus en zijn leerlingen. Hij gaf met de laatste maaltijd voor zijn sterfdag een nieuwe betekenis aan Pesach. Zijn door...
lees meer...
Zondag 14 april 2019 Remigiuskerk
Al weer jaren een goede traditie, dat wij in de Remigiuskerk de dienst onderbreken op het moment dat de stoet met kinderen en muzikanten voor de deur staat. Want op Palmzondag komen zij met versierde palmpaasstokken vanuit de Willibrordkerk, de muziek voorop. Ook brengen ze een mand met “gezegende” buxustakjes mee om uit te delen aan...
lees meer...
Zondag 7 april 2019 Remigiuskerk
Op zondag 7 april is het de vijfde zondag van de veertigdagentijd. We lezen dan volgens het oecumenisch rooster uit Lukas 20 vers 9-19 een indringend verhaal dat Jezus, kort voor zijn veroordeling, vertelt, en uit Fillipenzen 3 vers 7-14, waar Paulus schrijft over wat Jezus voor hem betekent. Goede vraag in deze weken van Passion: wie was Jezus ...
lees meer...
Zondag 31 maart 2019 Remigiuskerk
Het oecumenisch leesrooster vermeldt voor vandaag de bekende gelijkenis van de verloren zoon, uit Lucas 15. Misschien lezen we dit verhaal wel en dan ook uit de kinderbijbel. Want vandaag willen we aan de kleine Ava, die anderhalf jaar geleden gedoopt werd, de doopschelp mee naar huis geven. Samen met haar ouders en enkele andere ouders van jong...
lees meer...
Zondag 24 maart 2019 Goede Herder Kapel
We zijn nog niet aan het begin van de Veertigdagentijd en toch mag ik alvast vooruitblikken op die derde zondag in de Veertigdagentijd. Omdat we op deze zondag ook de Maaltijd van de Heer vieren, kies ik voor een lezing uit Lucas 14.
Een lezing ook over een maaltijd. Jezus houdt ons in gelijkenissen voor hoe we als mensen met elkaar door he...
lees meer...
Zondag 24 maart 2019 Remigiuskerk
De derde zondag van de 40-dagentijd. Tijd vóór Pasen, tijd om na te denken, tijd om een soort schoonmaak te houden. Niet per sé als vroeger van je hele huis, maar wel van je eigen gedachten. Kritisch kijken naar oude denkbeelden en voorstellingen: welke kan ik nu gerust wegdoen, welke wil ik zeker wel bewaren. Bewaren en koe...
lees meer...
Zondag 17 maart 2019 Remigiuskerk
“Gedenk uw barmhartigheid, Heer”, is de bede deze tweede zondag in de 40-Dagentijd, met Psalm 25. Barmhartig zijn betekent licht geven in het bestaan van de ander, je licht laten schijnen door wie je bent en hoe je er bent. De naaste vrienden van Jezus hebben een bijzondere ervaring van licht, samen met Hem op de berg. Dat horen we u...
lees meer...
Woensdag 13 maart 2019 Remigiuskerk
Biddag voor gewas en arbeid.
Midden in de werkweek even samen stil zijn, de handen ontspannen en openen als gebaar van ontvankelijkheid. Dat doen we in alle eenvoud met de avonddienst op Biddag voor gewas en arbeid. Jezus zegt dat we van ons (samen) bidden veel mogen verwachten. We horen dit uit Lucas 11: 1-13 en horen ook...
lees meer...
Zondag 10 maart 2019 De Bleijke
"Het was heel bijzonder, dominee, mijn zoon stierf 2 jaar geleden op 50 jarige leeftijd aan kanker... vrouw, 2 kinderen maar er werd gezongen bij het einde; ja, het was heel bijzonder!". Er lag een glans op haar gelaat toen ze het vertelde. Zingen bij een einde? Kan dat? We lezen: Filippenzen 1:12-26.Thema: Vriendschap met de Eeuwige.....
lees meer...
Zondag 10 maart 2019 Remigiuskerk
De eerste zondag in de 40-dagentijd heeft de oude naam “Invocabit”, “roept hij Mij…” Dan antwoord Ik, zegt de Eeuwige in Psalm 91. Het gekke is, dat we in het Evangelie gedeelte voor vandaag vooral de tegenspeler van God aan het woord horen. Hoe Jezus onder invloed van dorst en honger en uitputting in de woestijn b...
lees meer...
Zondag 3 maart 2019 Remigiuskerk
In deze dienst lezen we het bekende verhaal van Bartimeüs.
Als je dit verhaal uit Marcus 10, 46-52 goed leest, komt de vraag bovendrijven wie er eigenlijk blind is: Bartimeüs of de discipelen en omstanders?
Zien doe je namelijk niet alleen met je zintuigen, maar ook met je verstand en vooral met je hart.
Netty Hengeveld.
lees meer...
Zondag 24 februari 2019 Goede Herder Kapel

Zondag 24 februari gaat dhr. Dijkman uit Vorden voor in de Goede Herder Kapel in de Veldhoek. Hij zal spreken over het thema “Beloofd is beloofd”. Door de drukte van alledag doen...

lees meer...
Zondag 24 februari 2019 Remigiuskerk
Zevende zondag na Epifanie.
Het thema voor deze viering is: “Goed zijn” – voor iedereen. We lezen een gedeelte wat op twee plaatsen in de bijbel voor komt. Namelijk in het evangelie van Lucas en Matteüs. Deze morgen lezen we uit ‘de bijbel in gewone taal’. Het Matteüs gedeelte wordt ...
lees meer...
Zondag 17 februari 2019 Remigiuskerk
We kennen allemaal wel de “Zaligsprekingen” van Jezus. En dan wel, zoals ze geschreven staan in het evangelie van Matteüs (5). Minder bekend is de verwoording door Lucas (7: 17-26). Interessant in zijn weergave van Jezus’ woorden is, hoe hij die in het licht van intermenselijke en maatschappelijke verhoudingen plaatst. Oft...
lees meer...
Zondag 10 februari 2019 De Bleijke
U herkent misschien wel de ervaring, dat je enorm geboeid kan zijn door een persoon, een “innemend” mens of iemand die groot vertrouwen wekt. Het overkwam een paar hardwerkende, nuchtere vissers in Galilea tweeduizend jaar geleden. Staat er een timmerman-rabbi bij hen aan boord en die zegt, wat ze moeten doen… (Lucas 5: 1-11)....
lees meer...
Zondag 10 februari 2019 Remigiuskerk
Thema: ‘Mensen gevraagd… ’
In het voorjaar van 2018 maakte ik samen met een studie-vriendin een reis door Israël. Natuurlijk kon een vaartochtje over het Meer van Galilea daarbij niet ontbreken. Het was indrukwekkend en voor ons beiden één van de hoogtepunten van de reis.
Toen de ...
lees meer...
Zondag 3 februari 2019 Ons Huis
“Een brulfte in Hengel” is het thema van de kerkdienst bij het 50-jarig jubileum van Ons Huis. Bestuur en beheerders van Ons Huis hebben al een tijd geleden aan de kerkenraad gevraagd, om deze zondag de kerkdienst te verplaatsen van de Remigiuskerk naar Ons Huis. We bewaren wederzijds mooie herinneringen aan de periode in 2010-2011, ...
lees meer...
Zondag 27 Januari 2019 Remigiuskerk
Jezus’ eerste optreden.
De lezing van deze zondag is Lucas 4: 14-21. Na de verzoeking in de woestijn gaat Jezus naar zijn woonplaats Kapernaum en begint met zijn verkondiging. Hij leest Jesaja 61 voor. Alles zal goed worden. Optimistische lezingen deze zondag. Ook de Psalm, 145: “U vervult het verlangen van al w...
lees meer...
Zondag 27 januari 2019 Goede Herder Kapel
'Recht voor ogen’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2019 plaats van 20 tot en met 27 januari. Het thema haakt aan op de oproep om ‘recht te zoeken’ in het Bijbelboek Deuteronomium en is gekozen door de kerken in Indonesië. Zoeken naar recht, wat houdt d...
lees meer...
Zondag 20 januari 2019 Willibrordkerk
Met het thema “Recht voor ogen” komen we samen in de Willibrordkerk op de eerste dag van de Week voor Gebed voor de Eenheid. De Raad van Kerken Nederland en Missie Nederland agenderen ieder jaar deze week. De bedoeling is, dat er verbondenheid in gebed wordt ervaren en dat we als kerken en christenen in Nederland herinnerd worden aan...
lees meer...
Zondag 13 januari 2019 De Bleijke
Op zondag 13 januari lezen wij Lucas 3: 15–22. Jezus werd niet gedoopt als kind, maar als volwassen man. Johannes’ dooppraktijk had groot succes onder de Joden. Dat is merkwaardig, want hij pakte hen hard aan. In de tijd van Johannes en Jezus werd de doop door onderdompeling alleen gebruikt voor niet-Joden die overkwamen tot de diens...
lees meer...
Zondag 13 januari 2019 Remigiuskerk
Veurpraeksel.
Lucas haalt verschillende citaten uit het Oude Testament aan over de beloofde wegbereider die God zal zenden. Dat is Johannes de Doper die de weg zal bereiden voor Jezus. De mensen waren vol verwachting en lieten zich massaal door hem dopen.
Ook Jezus wordt gedoopt. En tijdens de doop opent de hemel en de...
lees meer...
Zondag 6 januari 2019 Remigiuskerk
Op de dag af is het vandaag het feest van Drie Koningen, in de kerk van het (Midden)Oosten is dit tevens hét Kerstfeest, waarop de menswording van Christus wordt gevierd. Drie “koningen” van buiten Israël komen een koningskind verwelkomen. Op kraamvisite met veel betekenende geschenken (Matteüs 2: 1-12). Wat betekent...
lees meer...
Home  |  Fotoalbum  |  Kerktelefoon  |  Archief  |  Links  |  Contact  |  Sitemap