Jong!, https://pavahuvu.ga Beleidsplan
Jeugdwerkbeleidsplan
kick-cocoa.info/components/dequvyxoj/nym-come-rintracciare-un.php Ons verlangen is, dat ieder kind en elke jongere Jezus leert kennen en zijn liefde voelt. deczehnmecin.ml horrilisouff.ga Dat is de Waarom, de kern, van ons jeugdwerkbeleidsplan! Jeugd en jongeren zijn erg belangrijk, overal, maar zeker ook voor onze geloofsgemeenschap. Dat bleek nogmaals toen aan kerkleden is gevraagd wat zij belangrijk vinden voor de ‘kerk van de toekomst’. De drie punten die het meest naar voren kwamen zijn: Omzien naar elkaar, Het Woord van God uitgelegd krijgen en aandacht voor jeugd, jongeren en ouders met kinderen. Genoeg redenen dus om het jeugd- en jongerenwerk goed op te pakken! De kerkenraad, kerkrentmeesters, diaconie en ouderlingen, maar natuurlijk ook de jeugdraad en afvaardiging vanuit het jongerenwerk zelf zijn betrokken geweest bij de totstandkoming van het jeugdwerkbeleidsplan. neningforti.tk Wat is de essentie van ons jeugdwerk? Als je deze vraag kunt beantwoorden, werkt dat bevrijdend door in alle facetten van het jeugdwerk. Op 1 A4 staan nu de belangrijkste pijlers van het jeugdwerk. Je denkt dan niet meer vanuit activiteiten, maar vanuit kinderen en jongeren (en vanuit volwassenen die naast kinderen en jongeren staan). Zo maak je het verschil in hun leven door de liefde van God te laten zien.

Hierbij willen we graag de A4 delen met jullie allemaal: de A4 met de Waarom, Hoe en Wat. Een volgende keer meer over hoe wij als mensen binnen de kerk omgaan met kinderen, jeugd en jongeren. En natuurlijk is de actielijst heel belangrijk: daarmee willen we bereiken (en laten zien) dat het jeugdwerk midden in onze kerk staat. In “Jong!” staan dan ook stukjes over de activiteiten die we met de jongeren organiseren. Lees niet alleen “Jong!”, maar kijk ook eens op de facebookpagina van de Jeugdraad: “Jeugdwerk kerk Hengelo gld”. We hopen dan ook dat jong en oud zich samen thuis voelen in onze kerk!
Home  |  Fotoalbum  |  Kerktelefoon  |  Archief  |  Links  |  Contact  |  Sitemap