Nieuws
Waarnemend predikant ds. J. Mol
Wij zijn dankbaar dat wij u mogen berichten dat voor de periode dat wij vacant zijn, gelatocottage.sg/includes/2020-01-19/2781.php ds. Joop Mol (met emeritaat) uit Gaanderen zich bereid heeft verklaard, om met ingang van 1 maart 2020, ons bij te staan met het verrichten van hulpdiensten voor ongeveer 3 tot 4 dagdelen per week. Op 29 januari jl. heeft ds. Joop Mol zich persoonlijk voorgesteld aan de kerkenraadsleden. Daarna heeft de kerkenraad unaniem besloten gebruik te maken van zijn diensten. http://taylor.evolt.org/tudyz-citas-gratis.php go to link Hij zal zich met name richten op pastorale werkzaamheden zoals; bezoek bij ziekte; rouw- en crisissituaties en het voorgaan bij uitvaartdiensten. Met enige regelmaat zal ds. Joop Mol ook voorgaan in de dienst op zondagmorgen, voor het eerst op 15 maart a.s. lelobydukowa.gq pierreducalvet.ca/203306.php In de periode vanaf 15 februari a.s. tot ongeveer 1 maart a.s. wil ds. Joop Mol graag in een persoonlijk gesprek kennis maken met de kerkenraadsleden en met een aantal vrijwilligers die onze gemeente ondersteunen in hun uitvoerende taken.
De samenwerking met ds. Joop Mol, zien wij over en weer met alle vertrouwen tegemoet.

Contactgegevens van ds. J. Mol
Telefoon: 06-48345970
E-mail: waarnemendpredikant@pknhengelogld.nl
Deze gegevens staan m.i.v. maart standaard op de achterste bladzijde in Klokgeluiden en op de website.


Voor alle duidelijkheid:
Ds. A. Oude Kotte verricht pastorale werkzaamheden op De Bleijke, Beukenlaan, Meindershof en Jakobshof .

Cisca de Kreek,
scriba.
Home  |  Fotoalbum  |  Kerktelefoon  |  Archief  |  Links  |  Contact  |  Sitemap