Nieuws
I&O: Wereldtafel op 2 april 2020
gelatocottage.sg/includes/2020-01-19/2781.php http://taylor.evolt.org/tudyz-citas-gratis.php NB In verband met het coronavirus gaat deze bijeenkomst niet door! go to link lelobydukowa.gq Op 23 januari jl. zat een 40 tal mensen samen aan tafel in het kader van “Dat smaakt naar meer…!”. Nieuwkomers en oud ingezetenen uit Hengelo deelden samen de tafel. Dit was een zeer geslaagde avond. Zo geslaagd dat een aantal deelnemers vond dat dit vaker moet plaatsvinden. Vrouwen uit Syrië, Jamila en Sherin en hun dochters, samen met Rinie, Riet en Ria, en ondergetekende hebben de handen in een geslagen. En zo is er op 2 april een vervolg. “Wereldtafel” is de naam voor deze maaltijd, waarin verschillende gerechten uit Syrië en Nederland zullen worden opgediend. De inloop is vanaf 18.00 uur en om 18.30 uur starten we met de maaltijd. De onkosten bedragen een vrije gift. pierreducalvet.ca/203306.php We hopen dat weer velen zullen komen meetafelen! Opgave bij:
Riet Harmsen, tel. 463138.
Rinie Disbergen, tel. 460404.
Ria Koers
Home  |  Fotoalbum  |  Kerktelefoon  |  Archief  |  Links  |  Contact  |  Sitemap