Nieuws
Geen openstelling Kerkstraat 15 meer
Het diaconaal centrum, Kerkstraat 15, is sinds 1 juni niet meer geopend op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend om met iemand te spreken van het pastorale team. gelatocottage.sg/includes/2020-01-19/2781.php Gebleken is dat er geen gebruik van werd gemaakt en men via de telefoon contact zoekt met de wijkouderling. http://taylor.evolt.org/tudyz-citas-gratis.php De afgelopen tijd is het pastoraal ‘gewoon’ doorgegaan, maar dan via de telefoon. go to link Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met uw wijkouderling of waarnemend predikant. lelobydukowa.gq pierreducalvet.ca/203306.php Wijkouderlingen en waarnemend predikant: Mw. J. Hebbink, tel. 0575-463664
Mw. H. Peelen en dhr. C. Peelen, tel. 0575-462799
Mw. E. Bobbink, tel. 06-51278365
Mw. H. Momberg en dhr. A. Luesink tel. 0575-464097
Ds. J. Mol, tel. 06-48345970
Home  |  Fotoalbum  |  Kerktelefoon  |  Archief  |  Links  |  Contact  |  Sitemap